energieprestatiecertificaat

Bestaande schoolgebouwen moet beschikken over een energieprestatiecertificaat dat de energieprestatie van het gebouw in kaart brengt. De certificaten en de daaraan gekoppelde verplichtingen in Vlaanderen en Brussel zijn verschillend.

 

EPC NR in Vlaanderen

In 2023 werd het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) verplicht voor álle overdrachten (verkoop, schenking,...), verhuur, opstalrecht en erfpacht. De verplichting geldt voor eigenaars van gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben. Als niet-residentieel worden gebouwen beschouwd die gebruikt worden als kantoor, school, winkel, ziekenhuis … .

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle schoolgebouwen en alle overige overheidsgebouwen en publieke gebouwen over een EPC NR beschikken, ook zonder verkoop, verhuur of overdracht. Vanaf dan vervangt het EPC NR het huidige EPC voor publieke gebouwen.

Het EPC NR geeft de energiezuinigheid weer van een niet-residentiële gebouweenheid en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid. 

Het energieprestatiecertificaat bevat enerzijds een energiescore dat de energieprestatie van het gebouw en de installaties weergeeft en anderzijds een energielabel (van G tot A) dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale gemeten energieverbruik weergeeft.

Hoe wordt uw energielabel berekend

Vanaf 1 januari 2030 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een energielabel E behaald wordt. Een energielabel E staat voor een aandeel hernieuwbare energie tussen 5% en 10%.

Een EPC NR is 5 jaar geldig en moet worden opgemaakt door een energiedeskundige type D. Als school kan u gebruik maken van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om een EPC NR te laten opmaken.

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC NR. De prijs hangt af van de grootte en de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige type D.

 

EPB-certificaat Openbaar gebouw in Brussel 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten gebouwen die worden gebruikt door publieke organisaties een EPB-certificaat Openbaar gebouw uithangen en jaarlijks vernieuwen.

Een EPB-certificaat Openbaar gebouw geeft de energieprestatie aan van een gebouw dat door de publieke sector wordt gebruikt, op basis van het elektriciteits- en brandstofverbruik gemeten door meters en/of op basis van leveringsgegevens.

Een EPB-certificaat Openbaar gebouw moet opgemaakt worden door een erkend certificateur.