energieprestatieregelgeving (EPB)

Nieuwbouw of verbouwingen waarvoor een vergunning of melding vereist is, moeten in Vlaanderen en Brussel voldoen aan bepaalde normen voor energieprestatie. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’.

Welke eisen binnen de EPB-regelgeving precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van

  • de bestemming van het gebouw (school, kantoor, sporthal, …)
  • de aard van de werken
  • de datum van de vergunningsaanvraag of melding

EPB-eisen in Vlaanderen

De energieprestatieregelgeving is in Vlaanderen van toepassing op gebouwen die geklimatiseerd worden (dus verwarmd of gekoeld) én waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een melding wordt gedaan.

Er zijn EPB-eisen voor isolatie, technische installaties, ventilatie en oververhitting

Bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie worden al deze eisen vertaald in een E-peil. Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Per aanwezige functie in het gebouw geldt voor niet-residentiële gebouwen een andere E-peil eis. Het E-peil voor het gebouw als geheel wordt bepaald als weging op basis van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functies. Voor een schoolgebouw is bijvoorbeeld een mix van de functies onderwijs, sport en kantoor zeer gangbaar.

Het is ook verplicht om een minimum aandeel van de nodige energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Een hernieuwbaar energiesysteem gebruikt natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, water (getijden en golven) en aardwarmte. Het minimumaandeel hernieuwbare energie wordt uitgedrukt als een minimale primaire energiehoeveelheid (kWh) per eenheid bruto vloeroppervlakte (m²) en per jaar.

In de EPB-eisentabellen van het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA) vindt u per aanvraagjaar terug welke EPB-eisen van toepassing zijn.

 

EPB-eisen in Brussel

De EPB-wetgeving is in Brussel van toepassing van zodra bouw- of renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een bouwvergunning vereist is.

De EPB-eisen zijn afhankelijk van de bestemming en de aard van de werken en hebben net zoals in Vlaanderen betrekking op isolatie, technische installaties, ventilatie en oververhitting

Het specifiek jaarlijks primair energieverbruik of PEV geeft het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik weer per verwarmde en/of geklimatiseerde vloeroppervlakte van het gebouw en wordt uitgedrukt in kWh/(m².jaar). Hoe lager het PEV, hoe energiezuiniger het gebouw. De PEV-eis wordt bepaald rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk van de opgenomen functies in het gebouw.

In de rubriek eisen en procedure van de regelgeving  EPB-werkzaamheden op de website van Leefmilieu Brussel vindt u per aanvraagjaar terug welke EPB-eisen van toepassing zijn.