U bent hier

voorzieningen voor elektrische voertuigen

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 houdende de wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 werd de titel IX/1 (Elektromobiliteit) ingevoegd die bestaat uit artikel 9/1.1.1 tot en met 9/1.1.8.

In deze artikels is vastgelegd dat in Vlaanderen voor nieuwe, niet-residentiële gebouwen of parkeergebouwen en bestaande, niet-residentiële gebouwen of parkeergebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan waarvoor, vanaf 11 maart 2021, een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ingediend de verplichting geldt tot het cumulatief voorzien van:

  • minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig
  • infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor minstens één op vier parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Bij ingrijpende renovaties geldt deze verplichting alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Alle overige, niet-residentiële gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen moeten uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust zijn met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.