renovatieverplichting

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Voor elke niet-residentiële gebouweenheid - zoals een school - die u vanaf 1 januari 2022 ‘verwerft’ geldt een renovatieverplichting:

  • bij een notariële overdracht in volle eigendom (zoals een aankoop),
  • en bij het vestigen, evenals bij het overdragen van een opstalrecht of erfpacht

Deze gebouwen moeten binnen de vijf jaar voldoen aan een minimaal maatregelenpakket:

  • Als voor dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet gehaald wordt, moet dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K geplaatst worden.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet dat vervangen worden door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moeten vervangen worden, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bij aanwezigheid van een aardgasnet in de straat mag een stookolieketel niet vervangen worden door een nieuwe stookolieketel.
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde van 2500 of hoger, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.

Aanvullend op het minimaal maatregelenpakket:

  • Een nieuwe eigenaar van een klein niet-residentieel gebouw (kleiner dan 500 vierkante meter) zal vanaf 2022 binnen de vijf jaar een energielabel C of beter moeten behalen.
  • Grote niet-residentiële gebouwen moeten, vanaf 1 januari 2023, binnen de vijf jaar na de aankoop over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5 procent beschikken.

Energie-efficiëntie vanaf 2023

Financiële ondersteuning

De overheid zorgt voor heel wat financiële ondersteuning bij de energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw:

Kijk op deze website na op welke extra steun u als school kan rekenen.Meer weten?

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen