voor wie?

  • Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs is deze procedure enkel van toepassing voor dossiers die op de wachtlijst staan bij AGION en die op korte of middellange termijn in aanmerking komen voor subsidiëring. Op dit ogenblik geldt dit voor aanvragen op de wachtlijst die in 2010 waren ingediend.

AGION brengt automatisch alle inrichtende machten op de hoogte met een dossier dat voor deze procedure in aanmerking komt. De inrichtende macht beslist vervolgens autonoom of men van deze mogelijkheid gebruik zal maken.  

Dossiers die niet in aanmerking komen kunnen nog steeds gebruik maken van de promotiebouwprocedure.

  • Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs bekijken de onderwijskoepels OVSG (stedelijk en gemeentelijk onderwijs) en POV (provinciaal onderwijs) of het dossier in aanmerking komt voor deze procedure. Nadien neemt AGION contact op met het schoolbestuur.