wanneer heb ik een architect nodig?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is de medewerking van een architect verplicht.

De wet van 20 februari 1939 (art.4) op de bescherming van de titel en van het beroep van architect verplicht in die gevallen de tussenkomst van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken.

De Vlaamse Regering heeft wel een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Meer info vindt u op het omgevingsloket.

Voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest vind je deze informatie op de website van stedenbouw Brussel

Als een vergunning niet nodig is, kan u beroep doen op de expertise van een architect maar is de medewerking van een architect niet verplicht.