hoe stel ik een ontwerper aan?

De selectie en gunning van de ontwerper vraagt een goede voorbereiding. Voor het aanstellen van een ontwerper is het aan te raden om een duidelijk competentieprofiel op te stellen van het ontwerpteam met bijvoorbeeld de vereiste ervaring in scholenbouw, in masterplanning, .. U kan daarvan enkele referentiedocumenten opvragen, zodat u naastprijs ook op kwaliteit en visievorming kan selecteren.

Het aanstellen van een ontwerpteam valt onder de Europese Richtlijn Diensten en de Belgische Wetgeving Overheidsopdrachten.

De bouwheer maakt een bestek voor het aanstellen van een ontwerper op. Het bestek bevat naast een algemene toelichting over de gekozen procedure volgende elementen:

  • Uitsluitingscriteria: gaan na of de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting (zoals fiscale of RSZ schulden…) bevindt.
  • Selectiecriteria: beoordeling van de bekwaamheid van de ontwerper of het ontwerpteam, samen met de financiële draagkracht en de technische competenties (referentieprojecten, samenstelling ontwerpteam, bureau-organisatie, financiële overzichten, …)
  • Gunningscriteria: beoordeling van de creatieve capaciteiten van de ontwerper en zijn affiniteit met de opdracht. (visietekst, plan van aanpak, portfolio, collage met interessant beeldmateriaal, eventueel een schetsontwerp)

De wetgeving overheidsopdrachten voorziet verschillende mogelijke gunningsprocedures.

Het draaiboek overheidsopdrachten van de afdeling Overheidsopdrachten maakt je wegwijs in de regelgeving overheidsopdrachten.