tips en aandachtspunten

Tips en tricks

Naast de tips en aandachtspunten bij de bepalende factoren voor een goed akoestisch comfort, zijn er nog enkele algemene zaken die kunnen helpen:

 • Neem akoestiek al van in het begin mee in het ontwerp
 • Let op de inplanting van de technische ruimten: technische installaties produceren geluid dat hinderlijk kan zijn
 • Voorzie trillingsdemping: zeer eenvoudige en goedkope maatregel
 • Duid de verschillende bestemmingen en lokalen aan op de grondplannen, alsook de akoestische eisen: de functie van het lokaal is bepalend voor de geluidgevoeligheid ervan.
 • Schenk bijzondere aandacht aan doorboringen van wanden, gevels, plafonds (bv. Ventilatieroosters,…).
 • Breng wandabsorptie aan. Parallelle wanden zorgen voor (grote) flutterecho (het heen en weer kaatsen van geluid tussen twee harde evenwijdige oppervlakten (bv wanden of vloer en plafond), wat voor de waarnemer snel opeenvolgende echo’s veroorzaakt), zeker als de ruimte weinig bemeubeld is
 • Voorzie absorberende materialen in een grote ruimte. Dit voorkomt lange nagalm en werkt spraakverstoring tegen.
 • Absorberend materiaal moet zichtbaar zijn; de geluidsgolven moeten erop kunnen vallen, absorberende materialen boven op een kastenwand aanbrengen heeft dus geen effect.
 • Schenk bij hoge ruimtes extra aandacht aan akoestiek. Hoge ruimtes komen bv. voor bij (kleuter)klasjes met een mezzanine. Zij beïnvloeden de nagalmtijd negatief, gezien er een dubbel volume is, is er ook een dubbele nagalmtijd
 • Akoestisch materiaal moet minimum 4 à 5 cm dik zijn om goed te kunnen absorberen als het rechtstreeks tegen de wand wordt geplaatst.
 • Dunner akoestisch materiaal wordt beter op regelwerk aangebracht om voldoende te absorberen.

Aandachtspunten en valkuilen

Thema’s die extra aandacht vragen voor akoestiek:

 • Ventilatie: alle systemen vereisen doorvoeropeningen van ruimte naar ruimte, dit resulteert in slechte luchtgeluidisolatie.
  • Systemen A en C: openingen in de gevel à slechte gevelgeluidisolatie
  • Systemen C en D: vereist mechanische ventilatie à installatielawaai
 • Daglichttoetreding vereist veel glas: hoe meer glas, hoe minder geluidsabsorptie, dit zorgt voor galm en lawaaierigheid.
 • Thermische isolatie vereist lichte, poreuze materialen, hiertegenover staat dat akoestische isolatie net zware materialen moeten zijn die zeker niet lucht-open zijn.

Samenvallende thema’s:

 • Luchtdichtheid: hoe groter de luchtdichtheid van het gebouw, hoe beter het E-peil zal scoren (zie EPB-regelgeving),  dit is ook positief voor akoestische (gevel)isolatie.
 • Val- en inbraakveiligheid vereist gelaagd glas, dit is ook positief voor geluidsisolatie.
 • Thermische massa: is van belang om een goed zomercomfort te kunnen garanderen. Voor de geluidsoverdracht naar aangrenzende lokalen is dat positief.

Valkuilen vermijden

 • Te dunne of te lichte materialen
 • Dichtverven massa-absorber (Breng bv. geen verflagen aan op akoestisch behangpapier)
 • Enkel plafondabsorptie aanbrengen in een weinig bemeubelde ruimte
 • Absorptie op de verkeerde plaats aanbrengen à absorptie moet aanspreekbaar zijn voor de geluidsgolven en dus per definitie ook zichtbaar
 • Vermijd lekken: geluid kiest het zwakste pad, zwakke schakels zoals kieren en openingen, lichte elementen, wanden die niet doorlopen boven de valse plafonds, … kunnen doorslaggevend zijn voor een aangenaam akoestisch comfort.

Meer weten?