wat is een bestek?

Het bestek is de nauwkeurige beschrijving van de werken, met alle relevante inlichtingen m.b.t. de uitvoering en het verloop van de werken, rechten en plichten van de verschillende partijen, de te gebruiken materialen, de regeling van de werkzaamheden. In geval van tegenspraak tussen de gegevens van de tekeningen en die van het bestek, zijn de tekeningen rechtsgeldig.

Het bestek zelf bestaat uit twee delen, m.n. :1. Administratieve bepalingen

In dit gedeelte worden de bepalingen van louter reglementaire aard ondergebracht, samen met alle nodige inlichtingen m.b.t. het verloop en de uitvoering van de werken. Ook de rechten en plichten van de verschillende betrokken partijen worden er nauwkeurig omschreven.

Op de website van de Vlaamse Overheid over  overheidsopdrachten kan u modellen van opdrachtdocumenten terugvinden.

2. Technische specificaties

In dit gedeelte worden o.a. de hoedanigheden en de afmetingen van de te gebruiken materialen beschreven, alsook de gedetailleerde uitvoering van de werken. Voor overheidsopdrachten mag men evenwel geen producten van een welbepaalde herkomst en ook geen bijzondere werkwijzen voor schrijven. Het is niet nodig om alle technische beschrijvingen in extenso over te nemen; doorgaans volstaat het te verwijzen naar de bestaande typebestekken en normen.