richtlijnen m.b.t. de technische specificaties van de materialen

De modaliteiten voor de technische specificaties en normen zijn vervat onder artikel 53 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.

Alle materialen die in het bestek voorkomen dienen hier in detail te worden beschreven.

Deze omschrijving omvat o.a.:

  • de technische specificatie van het materiaal;
  • de technische specificatie die eventueel genormeerd werd;
  • fundamentele voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en andere aspecten van algemeen belang.