U bent hier

waarom GRO voor scholenbouw?

GRO is een instrument dat als duurzaamheidsmeter gedragen wordt binnen verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Vanuit de gedachte dat een bredere verspreiding van éénzelfde instrument de draag- en daadkracht van duurzaam (ver)bouwen ten goede komt hebben ook AGION en het GO! geopteerd GRO als nieuwe duurzaamheidsmeter voor scholenbouw te gebruiken.

GRO schept duidelijkheid over wat duurzaamheid is, zowel voor de bouwheer als voor de architecten, studiebureaus en uitvoerders. Het laat ook voldoende ontwerpvrijheid toe.

En het voordeel voor de scholen? De structurele opbouw van GRO doet de ontwerper en de schoolbesturen nadenken over en begeleidt hen in de verschillende deelaspecten van duurzaamheid. De opbouw van het GRO volgt het logische verloop van het bouwproces en volbrengt op die manier de taak een leidraad te zijn voor schoolbesturen én een onderbouwing en ondersteuning te vormen voor gemaakte beslissingen.

Het instrument heeft niet alleen als doel volgens duurzame principes een gebouw neer te poten op het moment zelf, maar ook om onderhoudskosten tijdens de levensduur van het gebouw te beperken, gebruikscomfort en energie-efficiëntie te verhogen.

GRO werkt als een garantie dat duurzaamheid op een integrale wijze benaderd wordt door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen.