U bent hier

snel starten met GRO? Dat doet u zo!

Download GRO

  • STAP 1: Download GRO

U downloadt een zip-file met pdf en Excel-documenten. Kies bij de start van een project telkens voor de meest recente versie van GRO.

Als u deze zip-file opent, ziet u 4 mapjes en het pdf-document: 'GRO_Quick start guide'.

gro_0.png

  • STAP 2: Lees eerst GRO_Quick start guide (pdf)

Dit document bevat:

- een korte toelichting over de verschillende versies van GRO;
- een overzicht van welke documenten in welke map terug te vinden zijn.

  • STAP 3: Lees de gebruikershandleiding

Het document 'GRO_gebruikershandleiding' in de map '1_Gebruikershandleiding' bevat:

- achtergrondinformatie over Het Facilitair Bedrijf, de auteur van GRO;
- het doel van het instrument
- een toelichting over het concept, de principes en de werking van GRO;
- een overzicht van de criteria en hoe u GRO op maat kan maken.

  • STAP 4: Overzichtsfile gebouw (Excel) – Overzichtsfile site (Excel) (map '2_Overzichtfiles')

Deze map telt twee documenten, de ‘Overzichtsfile gebouw’ en ‘Overzichtsfile site’. In de tab ‘handleiding’ van deze documenten leest u hoe u de files gebruikt. De 'Overzichtsfile site' gebruikt u alleen als u de bouwplaats nog moet kiezen.

In de tab ‘overzicht alle fases’ en ‘overzicht site’ kan u die criteria die niet van toepassing zijn voor uw project uitvinken. Deze criteria worden dan niet verder meegeteld in de totaalberekening van het globaal prestatieniveau.

  • STAP 5: GRO Criteria (map '3_Criteria')

Er zijn criteria voor het gebouw en aparte criteria voor de site. Voor elk criteria is duidelijk beschreven wat het inhoudt en hoe het wordt beoordeeld, wat de (minimum)eisen zijn (al dan niet gebaseerd op de normen en regels die van toepassing zijn) en welke documenten ter ondersteuning van het behalen van het vooropgestelde prestatieniveau aangeleverd moeten worden in welke fase van het project. Als in de tools gevraagd wordt naar bepaalde documenten, is het een voordeel dat dit geen bijkomende stukken zijn maar wel documenten die het ontwerp- en/of bouwteam in een bouwproces sowieso opmaken.

Bij een aantal criteria zijn checklists voorzien in de vorm van Excel-files (zie map '4_Bijlagen Checklists Rekenbladen'), zoals bv. de checklist integrale toegankelijkheid. Deze worden gehanteerd bij het ontwerpen, en tonen meteen ook een gekozen prestatieniveau aan.

  • STAP 6: Start het denkproces in team en houd uw beslissingen bij per fase

In elke fase van het project wordt u per criteria geholpen om het behalen van uw vooropgestelde ambitie (goed – beter – uitstekend) te verzekeren met documenten. Op die manier wordt u aangezet om uw ambitie ook te concretiseren en stap voor stap om te zetten in realiteit.

Niet op elk criteria zal u misschien even sterk kunnen inzetten. Voor elke fase kan u een radardiagram terugvinden in de Overzichtsfile gebouw en site. Dit geeft visueel weer aan welk criteria meer en minder aandacht besteed wordt in uw project.

Doorloop op deze manier alle fases van uw (ver)bouwproject en zorg zo voor een schoolgebouw dat een duurzaam verantwoorde bijdrage levert aan onze omgeving nu én in de toekomst.