hoe is GRO opgebouwd?

De opzet van GRO is dat het voor elk project bruikbaar is, onafhankelijk van schaal en functie. Dit kan enkel door flexibel te zijn in het samenstellen van de lijst van criteria.GRO is onderverdeeld in twee delen, een deel GEBOUW en een deel SITE. Elk deel van het GRO hanteert een "pool" van criteria.

Voor het deel GEBOUW zijn deze gebaseerd op de wisselwerking tussen PEOPLE-PLANET-PROFIT. Voor het deel SITE is er een aparte set van criteria voor het bepalen van de duurzaamheid. Deze criteria worden enkel toegepast als het om een opdracht gaat waar ook een bouwplaats gezocht wordt.

Criteria die niet van toepassing zijn op een project, kunnen worden uitgeschakeld en worden zo niet meegenomen in het eindresultaat, op die manier zorgt GRO voor flexibiliteit binnen een project.

 

Lees meer over de opbouw van het GRO