aanvraag promotiebouwprocedure

1. Aanvraagformulier

Vul het standaardformulier in met een raming van de kostprijs van de werken (excl. btw). U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

2. Bewijs van zakelijk recht en kadastrale gegevens

U voegt een bewijs van een zakelijk recht of de optie tot het verkrijgen van een zakelijk recht bij uw aanvraag samen met de volgende kadastrale gegevens:

  • uittreksel uit de kadastrale legger
  • kadastraal plan

Hoe bezorgt u ons de documenten?

Bezorg ons alle documenten via rf@agion.be.

Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

U moet deze gegevens enkel bezorgen als AGION nog niet in het bezit is van deze documenten of nog niet beschikt over de meest recente versie ervan.

3. Aanvraag tot subsidiëring via promotieovereenkomst

Een afschrift van de beslissing van de inrichtende macht of het schoolbestuur waaruit blijkt dat zij subsidies vragen en zij de werken wenst te realiseren via de promotiebouwprocedure.