veiligheid op de werf

Voor infrastructuurwerken moet worden voldaan aan het KB van 25 januari 2001 (BS 07/02/2001) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren.

Artikel 34 van de fysische en financiële normen bepaalt dat de kosten van deze coördinatoren in het subsidiedossier als ‘algemene kosten’ moeten beschouwd worden

Meer weten?

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: alles over Welzijn op het werk – arbeidsplaatsen