praktische informatie voor scholen

 • De inspiratiebundel toegankelijkheid wil ontwerpers en bouwheren informeren, inspireren en ondersteunen om de toegankelijkheid van schoolgebouwen voor iedereen te optimaliseren.

   
 • Checklist toegankelijkheid

  De duurzaamheidsmeter GRO bevat een overzicht van criteria waaraan een integraal toegankelijk gebouw moet voldoen.
  • Download een checklist Integrale Toegankelijkheid
  • Download onder ‘De aparte bundels’ de ‘Bijlagen checklists rekenbladen’. U krijgt een hele lijst met rekenbladen.
  • Open de Excel file ‘SOC3_Checklist integrale toegankelijkheid.xlsx’.

Opgelet: het ontwerpinstrument is een richtinggevend document en geen afvinklijst die automatisch tot een goed toegankelijk gebouw leidt. De graad van toegankelijkheid wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’. Het is van belang dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren in en rond het gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn. De keuzes die gemaakt worden op conceptueel en structureel niveau zijn hierbij essentieel.