meer weten

Vijf reeds bestaande vzw’s, met name Ato vzw,  Intro vzw,  Toegankelijkheidsbureau vzw,  Enter vzw en Westkans vzw gaan sinds 1 mei 2015 samen verder onder de naam INTER. Samen willen zij de inter-actie tussen mens en omgeving verbeteren. Wat zij voordien als aparte entiteiten deden, doen zij sinds 2015 nog beter samen.

INTER biedt:

  • bouwkundig toegankelijkheidsadvies en expertise in toegankelijkheid en universal design,
  • geeft vormingen,
  • maakt evenementen toegankelijk,
  • adviseert overheden en
  • doet aan onderzoek…

INTER voert toegankelijkheidsscreenings uit in het kader van en volgens de methodiek van de databank Toegankelijk Vlaanderen (TOEVLA) die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, erkend is.