BIM

1. Wat?

De evolutie op vlak van software ontwikkelingen voor de bouwwereld staat niet stil. Oorspronkelijk werden alle bouwplannen met de hand gemaakt.  In de jaren ‘80 ontstond de “Computer Aided Drafting”, kortweg CAD. In eerste instantie ging het om software waarmee men 2-dimensionale tekeningen kon maken, als een digitale tekentafel. Later evolueerde dat naar 2½ en 3-dimensionele tekenpakketten en verschoof de betekenis van de “D” in CAD van “Drafting” (tekenen) naar “Design” (ontwerpen).

De meest recente evolutie binnen het Computer Aided Design is “BIM”. BIM staat zowel voor “Building Information Model”, “Building Information Modelling” als “Building Information Management”.

Building Information Model

Een BIM-model is een virtuele weergave van een bouwwerk waarbij informatie aan de geometrie gekoppeld wordt. Maar BIM is ook een werkmethode, een manier van ontwerpen, modelleren en informatie delen en beheren.2. Voordelen

Het werken met digitale bouwmodellen, ofwel “bimmen” kent een aantal voordelen voor de verschillende bouwpartners:

  • Een digitaal bouwmodel is overzichtelijk, gestructureerd en eenduidig. Het model wordt opgebouwd uit bouwkundige objecten waaraan parameters gekoppeld zijn. Tussen de verschillende objecten zijn er verbanden.
  • Uit een BIM model kan je informatie afleiden door extractie van o.a. grondplannen, gevels en snedes, maar ook meetstaten en materiaallijsten.
  • Er is altijd overeenstemming tussen de afgeleide informatie. Aanpassingen in het model genereert aanpassingen in de afgeleide documenten.
  • Verschillende partners in een bouwteam (architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken) maken meestal verschillende modellen. Deze modellen kunnen worden samengevoegd om fouten sneller op te sporen. Hiervoor wordt de term Clash Detection gebruikt.
  • Er kunnen op basis van de informatie die in de modellen is verwerkt verschillende simulaties en berekeningen gemaakt worden.
  • Via bepaalde toepassingen met ingestelde regels is er ook kwaliteitscontrole mogelijk.

 

3. BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en om meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft het WTCB in samenwerking met Cluster BIM een Belgisch BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan opgesteld. Immers is “bimmen” bovenal een vorm van samenwerken.

Een BIM-protocol is een document met afspraken rond de informatie-uitwisseling voor alle reeds gekende partners van een project, voorafgaand aan het project.

Deze afspraken creëren de voorwaarden voor een integrale samenwerking met alle projectpartners gedurende alle fasen van het bouwproject.

Een BIM-uitvoeringsplan kan pas worden opgesteld zodra alle projectpartners gekend zijn, bij de start van het project. Hierin worden de contractuele verplichtingen vertaald naar praktische werkafspraken. Het uitvoeringsplan is dus een aanvulling op het BIM-protocol over de praktische en technische afspraken met betrekking tot werkprocessen, databeheer, gegevensuitwisseling, softwaretoepassingen enz.

 

4. Meer weten?

  • Bekijk zeker de introductiefilmpjes op het Bimportal. Bimportal is een sensibiliserings- en informatieportaal rond BIM. Het is een initiatief van het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB.
  • Vanuit het gebruikersveld werd BIMtonic opgericht. Deze website geeft de actuele tendensen mee en toont ook verschillende case studies.
  • In oktober 2019 werd door het Departement Kanselarij en Bestuur de Vlaamse Visie op BIM gepubliceerd