mogelijke modeldocumenten

De inrichtende machten zijn als aanbestedende overheid verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving overheidsopdrachten.

AGION stelt vrijblijvend modeldocumenten ter beschikking voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking die de schoolbesturen kunnen gebruiken of die als inspiratie kunnen dienen.

 • Model_VOPMB_Tijdelijkefuncties_schoolinfrastructuur
  • Dit is een modelbestek voor een plaatsingsprocedure Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure Met voorafgaandelijke Bekendmakening (VOPMB) voor werken. Met dit bestek kunnen huurbedragen tot 750.000 euro (= de optelsom van alle huurbijdragen, initieel + verlengd) aanbesteed worden voor de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur.
  • U moet aan het model nog informatie toevoegen om het te personaliseren. De geel gemarkeerde velden geven aan waar u iets moet invullen of kiezen. De grijze velden geven achtergrondinformatie.

    
 • Model_VOPMB_Samenvattende opmeting
  • Dit is een model voor de samenvattende opmeting, nl. een overzicht van de functies die u wenst te huren en de huurperiodes. Dit model dient als basis voor de inschrijvers om hun prijs op te maken.
  • U moet dit document aanvullen en afstemmen op de inhoud van het bestek. De gewenste functies, het gewenste aantal van elke functie en de gewenste huurperiode moet u in de lichtgrijze velden invullen. De witte velden zijn voor de inschrijver. De donkergrijze velden worden automatisch gegenereerd.

    
 • Model_VOPMB_gunningsverslag
  • Dit is een modeldocument voor een gunningsverslag voor een VOMPB procedure dat de Vlaamse Overheid ter beschikking stelt voor aanbestedende overheden.
  • U moet na ontvangst van de offertes een nazicht (laten) doen waaruit een voorstel tot gunning komt. Het gunningsverslag is de schriftelijke weergave van het onderzoek van de offertes en desgevallend het verloop van de onderhandelingen. Dit document kan u hiervoor als model gebruiken.

Meer informatie over de plaatsingsprocedure leest u in het draaiboek overheidsopdrachten.