selectie

AGION beoordeelt de uiterst dringende capaciteitsproblematiek van het aanvraagdossier op grond van de dwingende nood en de extra plaatsen die de inrichtende macht creëert.

AGION kan aanvullende informatie of verduidelijkingen vragen aan de inrichtende macht. Als die aanvullende informatie of verduidelijking niet tijdig wordt bezorgd, kan AGION de aanvraag verwerpen.