huursubsidies modulaire units

Ondanks de huidige subsidiemogelijkheden, is er nood aan de mogelijkheid om zeer snel en in het kader van uiterst dringende capaciteitsproblematiek een oplossing te vinden voor de huisvestingsbehoefte van de inrichtende machten.

Daarom kan AGION nu ook subsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs voor de plaatsing en de huur van tijdelijke modulaire units.

Voor het gesubsidieerd onderwijs is hiervoor 750 000 euro budget voorzien.

Lees in deze rubriek de bepalingen voor deze huursubsidies.