betaling

Nadat AGION de inrichtende macht op de hoogte heeft gebracht van het akkoord met de aanvraag van de huursubsidie, bezorgt de inrichtende macht

  • een kopie van de definitieve huurovereenkomst,
  • het rekeningnummer
  • de identiteit van de rekeninghouder, ondertekend door het schoolbestuur

AGION betaalt de huursubsidie uit per afgelopen kwartaal van het kalenderjaar.

Als de onderwijsbestemming van de modulaire units niet langer verzekerd is of in geval van oneigenlijk gebruik, stopt AGION met de betaling van de huursubsidie.

De ten onrechte uitbetaalde huursubsidies worden verrekend met de nog verschuldigde huursubsidies. Bij gebrek aan verschuldigde huursubsidies, vordert AGION de ten onrechte uitgekeerde huursubsidies terug.