Nieuws

Ons nieuws

8.385 nieuwe schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 52 miljoen in schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs. Zij kunnen namelijk financiële steun krijgen voor nieuwe of te renoveren schoolgebouwen. Er komen in heel Vlaanderen investeringen voor in totaal 8.385 leerlingen. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Net daarom beslisten we deze regeerperiode € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te investeren. In totaal wordt er deze periode € 3 miljard geïnvesteerd. Dat is een recordbedrag.”

Lees meer

AGION Informeert - algemene toelichting (25 januari 2024)

Op 25 januari 2024 vond onze eerste editie plaats van “AGION informeert". 

We delen graag de presentatie die getoond werd tijdens de algemene toelichting.

Lees meer

Decreet open scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open als ruimte voor verenigingen en organisaties.

Met het decreet open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan deze reële nood.  

Het decreet is gestemd in het Vlaams Parlement en treedt in werking op 1 maart 2024. 

Lees meer

€ 75 miljoen extra voor nieuwe schoolbanken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt € 75 miljoen bijkomende middelen vrij om te investeren in extra schoolbanken. Zo kunnen scholen zich nog beter voorbereiden op de verwachte groei van het aantal leerlingen tegen het schooljaar 2027-2028. Weyts mikt met deze nieuwe oproep vooral op extra plaatsen in de technische en de beroepsopleidingen, op extra capaciteit in de B-stroom en op nog meer aanbod in het buitengewoon onderwijs. Scholen kunnen nog tot 20 februari 2024 een concreet project indienen. “In regio’s zoals mijn eigen Vlaamse Rand is een extra inspanning meer dan nuttig de komende jaren”, zegt Weyts. “We willen zeker zijn dat de extra plaatsen op tijd gerealiseerd worden en daarom lanceren we nog deze extra oproep, die aanvankelijk niet voorzien was. Wie investeert in onderwijskwaliteit, moet immers ook investeren in voldoende kwaliteitsvolle plaatsen in onderwijs”.

Lees meer

Decreet over Open Scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open. Met het decreet over open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan een reële nood aan ruimte voor verenigingen en organisaties.
Het decreet bevat het kader van de principiële openstelling van schoolinfrastructuur en maakt deel uit van het goedgekeurde Masterplan Scholenbouw 2.0.

Lees meer

2.857 nieuwe schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 8,5 miljoen euro in schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs. Zij krijgen financiële steun voor nieuwe of te renoveren schoolgebouwen. In heel Vlaanderen komen er investeringen voor in totaal zo’n 2.857 leerlingen. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We beslisten daarom in deze regeerperiode nog eens € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te investeren. Zo komt het totaal op € 3 miljard, meer dan wat ooit al in onderwijsinfrastructuur is geïnvesteerd.”

Lees meer

AGION informeert: donderdag 25 januari 2024 (volzet)

Deze infosessie is volzet! Interesse voor de infodag? Vul dit formulier in.

Lees meer

Extra middelen voor scholen die infrastructuur delen

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt € 10 miljoen extra vrij voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen. Dat past in een tweesporenbeleid om op termijn alle onderwijsinfrastructuur maximaal open te stellen. Voor de bestaande scholen is er dus financiële steun, om bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang te voorzien of ruimtes aan te passen: zo kan de schoolinfrastructuur ook ’s avonds, in het weekend en tijdens schoolvakanties gebruikt worden. Voor nieuwe schoolgebouwen komt er met het decreet ‘Open Scholen’ dan weer een principiële verplichting om infrastructuur te delen met sportclubs, jeugdorganisaties of buurtinitiatieven. “We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in schoolinfrastructuur en in ruil voor al dat belastinggeld willen we een maximaal maatschappelijk rendement”, zegt Weyts. “Scholen zijn nu al de spil van de lokale samenleving tijdens de schooluren: ze hebben het potentieel om dat ook te zijn buiten de schooluren”.

Lees meer

Verdachte mails in naam van AGION

Vanuit het e-mailadres RF@agion-be.com worden in naam van AGION verdachte e-mails verstuurd.

Ontving u zo’n e-mail?

Lees meer

Vlaanderen investeert extra in schoolgebouwen

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert bijna €20 miljoen in 78 scholenbouwprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Daarmee zet Weyts de investeringen in gloednieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen onverminderd verder. In totaal investeert Weyts deze bestuursperiode €3 miljard in nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen. Duizenden leerlingen zullen samen met het onderwijspersoneel van deze nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen gebruik kunnen maken. “Investeren in onderwijsinfrastructuur is investeren in de kwaliteit van ons onderwijs”, aldus Weyts.

Lees meer