14 februari 2024

Extra geld om scholen energiezuinig te maken

Vlaams minister van Onderwijs maakt meer dan € 7 miljoen extra middelen vrij voor scholen die investeren in energiebesparende maatregelen. Concreet gaat het dan om ondersteuning voor isolatiewerken en voor dakrenovaties. De meeste extra middelen gaan naar het leerplichtonderwijs, maar er is ook aandacht voor het hoger onderwijs. Zo wordt er fors geïnvesteerd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde: een meer dan 100 jaar oude instelling die kampt met enorme energiekosten. “Deze investeringen zijn goed voor het milieu én voor de energiefactuur van onze scholen”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode ruim € 3 miljard in nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. Dat is nog eens een half miljard meer dan tijdens de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Het geld gaat naar nieuwbouwprojecten, uitbreidingen, maar bijvoorbeeld ook naar de modernisering van verouderd onderwijspatrimonium. Specifiek voor energiebesparende maatregelen werd er de laatste 2 jaar alleen al € 35 miljoen vrijgemaakt.

Minister van Onderwijs investeert nu via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en via het GO!-onderwijs nog eens meer dan €  7 miljoen extra in energiebesparende maatregelen. Zo worden er nog eens 49 isolatieprojecten en 107 extra dakrenovaties gefinancierd. Dit zijn vaak zeer dure projecten, die scholen vaak niet kunnen betalen zonder gerichte extra steun. De investeringen verdienen zichzelf echter snel terug. Niet alleen de CO2-uitstoot van de school daalt: ook de energiefactuur daalt gevoelig. Ook binnen het hoger onderwijs wordt gekeken naar opportuniteiten om schoolinfrastructuur energiezuiniger te maken. Zo wordt € 350.000 geïnvesteerd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen: een gerenommeerde instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1906. Het verouderde patrimonium doet de energiekosten enorm oplopen en dit is een van de redenen waarom er een masterplan is opgesteld voor alle gebouwen.

“Energiebesparende projecten in schoolgebouwen renderen tweemaal”. “Dankzij gerichte investeringen helpen we de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast leidt het tot een krimp van de energiefactuur en sparen scholen geld uit dat zo elders kan renderen.”

Bron:

Persmededeling 14 februari 2024

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs