27 februari 2024

Structureel extra middelen voor buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs voorziet vanaf nu elk jaar € 6 miljoen extra middelen voor scholen die extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. Concreet gaat het om bijkomend aanbod voor kinderen met een emotionele stoornis of een gedragsstoornis en voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. De financiële ondersteuning die tot nu toe beperkt was tot één jaar wordt nu structureel gemaakt, wat scholen meer zekerheid geeft. “We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, zeker voor kinderen die bijzondere zorgnoden hebben”, zegt Vlaams minister van Onderwijs. “Deze regeerperiode zijn er zo al duizenden plaatsen bijgekomen in het buitengewoon onderwijs, want voor sommige leerlingen zal dit altijd de beste plaats zijn met de beste zorgen”. 

Het aantal plaatsen in het buitengewoon onderwijs is deze regeerperiode gestegen van ongeveer 47.000 naar bijna 55.000. Vlaams minister van Onderwijs heeft onder meer de drempels om te starten met buitengewoon onderwijs afgebouwd, hij heeft extra investeringen uitgerold in infrastructuur en hij heeft gezorgd dat scholen die extra plaatsen creëerden in het buitengewoon onderwijs versneld ook extra middelen kregen. 

Vlaams minister van Onderwijs voorziet vanaf nu elk jaar € 6 miljoen extra middelen voor scholen die extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. De financiële ondersteuning wordt structureel en moet niet meer elk jaar opnieuw wachten op groen licht van de Vlaamse Regering. Concreet mikt Vlaams minister van Onderwijs op extra aanbod in het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met een emotionele stoornis of een gedragsstoornis en voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. In het buitengewoon secundair onderwijs moet er extra aanbod komen voor dezelfde doelgroepen, zowel in opleidingsvorm 1 (waar jongeren worden voorbereid om te kunnen functioneren in een omgeving met ondersteuning) als in opleidingsvorm 2 (waar jongeren voorbereid worden om te functioneren in de samenleving en om te werken in een omgeving met ondersteuning). De onderwijszones met de grootste capaciteitstekorten krijgen voorrang. Scholen krijgen meer duidelijkheid, zekerheid en voorspelbaarheid. Ze kunnen de extra middelen gebruiken om extra personeelsleden aan te werven of om lokalen in te richten op maat van kwetsbare doelgroepen.

“Ons devies is duidelijk: gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is”, zegt Vlaams minister van Onderwijs. “Er is in deze regeerperiode een mooie groei gerealiseerd in het buitengewoon onderwijs en we willen nu de basis leggen voor verdere groei van dit aanbod in de komende jaren. We mobiliseren zoveel mogelijk mensen én middelen om de meest kwetsbare kinderen en jongeren een goede plaats te bieden”.

Bron:

Persmededeling 27 februari 2024

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs