04 maart 2024

Sneller genieten van zonnepanelen dankzij verbeterde procedure bij Fluvius

Netbeheerder Fluvius heeft de administratieve procedure voor de plaatsing van grootschalige PV-installaties in Vlaanderen vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Zo is de ondergrens voor de verplichte netstudie opgetrokken tot 25 kVA, wat in principe tot flink wat tijdswinst zal leiden. 

Wie zonnepanelen wil plaatsen, is gebonden aan een aantal richtlijnen. Zodra een PV-installatie een bepaalde grootte heeft, moet netbeheerder Fluvius bijvoorbeeld een netstudie uitvoeren, waarbij onder meer wordt nagegaan of het plaatselijke energienet en de aansluiting in orde zijn. In het verleden was dit in Vlaanderen verplicht voor installaties met een omvormervermogen vanaf 10 kVA, maar onlangs is dit opgetrokken tot 25 kVA (lees: 30 Ć  35 kWp). Daardoor is voor een aanzienlijke hoeveelheid PV-installaties niet langer een netstudie nodig. Een handige vuistregel die reeds een indicatie kan geven, is dat er tot installaties met 75 zonnepanelen in principe geen netstudie vereist is. 

Het opkrikken van deze ondergrens is een goede zaak voor gebouweigenaars die zonnepanelen willen plaatsen. Door de gigantische toename van het aantal PV-installaties de voorbije jaren kon de uitvoering van een netstudie makkelijk enkele maanden in beslag nemen. Nu installaties met een omvormervermogen tot 25 kVA vrijgesteld zijn, zal de doorlooptijd van projecten met 15 tot 35 kWp PV-vermogen in principe een stuk korter zijn. Bovendien zullen de netstudies die wel nog nodig zijn op hun beurt ook vlotter verlopen, met dank aan enkele administratieve vereenvoudigingen en de introductie van een nieuw Fluvius-portaal. Daardoor zullen gebruikers voortaan een stuk sneller van de voordelen van hun zonnepanelen kunnen genieten. 

Overweegt u de plaatsing van zonnepanelen? Vraag dan een gratis haalbaarheidsstudie aan via VEB.