Nieuws

Ons nieuws

Extra geld voor 98 scholen in Vlaanderen

De Vlaamse Onderwijsminister investeert deze maand meer dan € 24 miljoen in 98 scholenbouwprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat zowel om gloednieuwe schoolgebouwen als om de (grondige) renovatie van bestaande gebouwen. Duizenden leerlingen zullen kunnen genieten van vernieuwde of extra schoolbanken. Deze regeerperiode is het budget voor schoolinfrastructuur fors opgetrokken naar in totaal wel € 3 miljard. “Investeren in kwaliteitsvolle schoolgebouwen, is investeren in de kwaliteit van ons onderwijs”, zegt De Vlaamse Onderwijsminister.

Lees meer

Deadline voor laadpalen bij publieke gebouwen in zicht

Vanaf 2025 moeten ook bij bestaande niet-residentiële gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voorzien worden.

Lees meer

Sneller genieten van zonnepanelen dankzij verbeterde procedure bij Fluvius

Netbeheerder Fluvius heeft de administratieve procedure voor de plaatsing van grootschalige PV-installaties in Vlaanderen vereenvoudigd en geoptimaliseerd.

Lees meer

Structureel extra middelen voor buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs voorziet vanaf nu elk jaar € 6 miljoen extra middelen voor scholen die extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. Concreet gaat het om bijkomend aanbod voor kinderen met een emotionele stoornis of een gedragsstoornis en voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. De financiële ondersteuning die tot nu toe beperkt was tot één jaar wordt nu structureel gemaakt, wat scholen meer zekerheid geeft. “We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, zeker voor kinderen die bijzondere zorgnoden hebben”, zegt Vlaams minister van Onderwijs. “Deze regeerperiode zijn er zo al duizenden plaatsen bijgekomen in het buitengewoon onderwijs, want voor sommige leerlingen zal dit altijd de beste plaats zijn met de beste zorgen”.

Lees meer

Aangepaste formulieren

Het agentschap paste de aanvraagformulieren aan naar aanleiding van het nieuwe afsprakenkader 'aankopen en werken na aankoop' en het decreet voor open scholen.

Lees meer

Oproep Natuur in je school

Ook in 2024 wil de Vlaamse regering inzetten op het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. Om het reglement en het verloop van de nieuwe oproep toe te lichten, organiseert het Departement Omgeving een online infosessie op 6 maart 2024 om 13u30.

Lees meer

Extra geld om scholen energiezuinig te maken

Vlaams minister van Onderwijs maakt meer dan € 7 miljoen extra middelen vrij voor scholen die investeren in energiebesparende maatregelen. Concreet gaat het dan om ondersteuning voor isolatiewerken en voor dakrenovaties. De meeste extra middelen gaan naar het leerplichtonderwijs, maar er is ook aandacht voor het hoger onderwijs. Zo wordt er fors geïnvesteerd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde: een meer dan 100 jaar oude instelling die kampt met enorme energiekosten. “Deze investeringen zijn goed voor het milieu én voor de energiefactuur van onze scholen”.

Lees meer

Webinars VEKA en VEB: EPC NR en verplichting zonnepanelen publieke organisaties

- 27 februari 2024 10u – 11u - energieprestatiecertificaat met focus op publieke gebouwen

- 4 maart 2024 9u30 – 13u PV-verplichting voor publieke organisaties

Lees meer

8.385 nieuwe schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 52 miljoen in schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs. Zij kunnen namelijk financiële steun krijgen voor nieuwe of te renoveren schoolgebouwen. Er komen in heel Vlaanderen investeringen voor in totaal 8.385 leerlingen. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Net daarom beslisten we deze regeerperiode € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te investeren. In totaal wordt er deze periode € 3 miljard geïnvesteerd. Dat is een recordbedrag.”

Lees meer

AGION Informeert - algemene toelichting (25 januari 2024)

Op 25 januari 2024 vond onze eerste editie plaats van “AGION informeert". 

We delen graag de presentatie die getoond werd tijdens de algemene toelichting.

Lees meer