Nieuws

Ons nieuws

14 februari 2023

Vacature: Stafmedewerker financiering scholenbouw

AGION is opzoek naar een stafmedewerker financiering scholenbouw

Lees meer

09 februari 2023

€ 19,5 miljoen voor schoolbouwprojecten in Vlaanderen

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in januari € 19,5 miljoen in schoolinfrastructuur. Dat betekent goed nieuws voor 75 scholen verspreid over heel Vlaanderen. € 12 miljoen gaat naar grote werken, waaronder een volledige nieuwbouw. De overige € 7,5 miljoen gaan naar kleinere verbouwings-en renovatiewerken. “In deze regeerperiode investeren we € 3 miljard in schoolinfrastructuur. Dat is een extra investeringsimpuls van maar liefst € 500 miljoen t.o.v. de voorbije jaren. Dat is historisch. Hiermee investeren we niet alleen in de scholenbouw, maar ook in de onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt Weyts.

Lees meer

02 februari 2023

AGION optimaliseert de digitale samenwerking met de banken

De digitalisering van de uitwisseling van leningsdocumenten met de banken wordt als zeer positief ervaren. We werken daarom verder aan een gebruiksvriendelijke, efficiënte en snelle verwerking van de leningen. De volgende optimalisaties maken we bekend:

Lees meer

09 januari 2023

11.070 extra schoolbanken in basis- en secundair onderwijs

De Vlaamse Regering investeert in bijkomende schoolcapaciteit. Ieder kind zou namelijk een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs moeten hebben. In lijn met het ‘masterplan scholenbouw 2.0’ verhoogt de Vlaamse Regering de capaciteit waar de noden het hoogst zijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts creëert nu 11.070 extra plaatsen, waarvan 2.343 in het basisonderwijs en 8.437 in het secundair onderwijs. “We investeren daarvoor de komende twee jaar voor bijna € 157 miljoen in scholenbouw”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zetten de inhaalbeweging voor meer en betere schoolinfrastructuur onverminderd verder. Onze kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs op een kwaliteitsvolle plek.”

Lees meer

03 januari 2023

Scholen delen hun infrastructuur met de buurt

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts investeert € 3,2 miljoen zodat 31 scholen hun infrastructuur buiten de lesuren en in schoolvakanties kunnen openstellen voor sportverenigingen, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Met dit geld kunnen de scholen bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang voorzien of de kleed- en doucheruimtes aanpassen. Zo kan hun infrastructuur ook ’s avonds of in het weekend gebruikt worden. “We investeren een recordbedrag in schoolinfrastructuur en willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van die investeringen, ook buiten de lesuren”, zegt Weyts.

Lees meer

23 december 2022

€ 23,4 miljoen voor scholenbouw in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand € 23,4 miljoen in schoolgebouwen. € 16,5 miljoen gaat naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige € 6,9 miljoen gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dit is een extra investeringsimpuls van 500 miljoen euro t.o.v. de voorbije jaren. Dat is ongezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen”, zegt Weyts.

Lees meer

21 december 2022

Investeren in zonnepanelen via de renteloze energielening

Tot en met 31 december 2022 komen zonnepanelen nog in aanmerking voor subsidie indien deze noodzakelijk waren in het kader van het behalen van energieprestatievereisten voor het project. Gelet op de korte terugverdientermijn van zonnepanelen en de zeer voordelige energielening als alternatieve financiering, worden zonnepanelen vanaf 1 januari 2023, niet langer gesubsidieerd via de reguliere subsidieprocedures, behalve voor dossiers die al een omgevingsvergunning hebben aangevraagd vóór 1 januari 2023.

Lees meer

08 december 2022

Scholen huren voor 100.000 leerlingen

Scholen kunnen vanaf vandaag - en nog tot 28 april 2023 - huursubsidies aanvragen om sneller (extra) infrastructuur te realiseren. Er wordt voorrang gegeven aan projecten die veel extra schoolbanken creëren voor een langere periode en waarbij de extra infrastructuur buiten de schooluren ook gedeeld wordt met bijvoorbeeld sportclubs of jeugdverenigingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil via huursubsidies in totaal 375 projecten voor samen 100.000 leerlingen ondersteunen. “Wie wil werken aan onderwijskwaliteit, moet ook werken aan een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind”, zegt Weyts. “Waar de nood het hoogst is, willen we daarom nog meer werken met huur. Zo kunnen we sneller en flexibeler schakelen”.

Lees meer

28 november 2022

€ 29 miljoen voor scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zal deze maand € 29 miljoen euro investeren in schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs. Zij kunnen financiële steun krijgen voor nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. In heel Vlaanderen kunnen 115 scholen met deze investering aan de slag. “De onderwijskwaliteit verhogen kan alleen wanneer we in infrastructuur blijven investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Net daarom beslisten we deze regeerperiode € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te investeren. In totaal wordt er deze periode € 3 miljard geïnvesteerd.”

Lees meer