U bent hier

Nieuws

Ons nieuws

08 november 2018

Laat het effect van jouw schoolstraat meten

Wil jouw school in het voorjaar van 2019 voor het eerst een schoolstraat inrichten?
En ben je benieuwd naar de effecten op de gezondheid van jouw leerlingen?

Neem deel aan een onderzoek naar de gezondheidseffecten van een schoolstraat. Je kan je aanmelden tot 30 november.

Lees meer over deze oproep

 

Lees meer

30 oktober 2018

Derde oproep voor huursubsidies

AGION lanceert op 5 november een derde oproep voor de indiening van de huursubsidie-aanvragen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kan zich tot en met 15 januari 2019 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.

De subsidie kan worden toegekend aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen, namelijk tot AGION een huursubsidie effectief toekent, nog geen onderwijsbestemming had.

Lees meer

25 oktober 2018

Vereenvoudiging werkwijze eindafrekeningen

De raad van bestuur van AGION besliste op 24 oktober 2018 om de huidige werkwijze  van de eindafrekeningen van subsidiedossiers, te vereenvoudigen. Deze hervorming gaat in voor nieuwe eindafrekeningen ingediend vanaf 1 januari 2019.

Deze vereenvoudiging houdt drie belangrijke wijzigingen in:

Lees meer

24 oktober 2018

Kostenefficiënt scholen bouwen

AGION stelt graag het handboek kostenefficiënt scholen bouwen voor.

Het handboek wil opdrachtgevers/bestuurders/bouwheren een houvast bieden bij de opstart van een bouwproject. De focus ligt op kostenefficiënt bouwen, met als doel onnodige uitgaven te voorkomen en de financiële middelen ten goede te laten komen aan de kwaliteit van leeromgevingen.

De onderwerpen zijn gebundeld rond vier thema’s die het bouwproces volgen: Voorbereiden, Ontwerpen, Bouwen en Gebruiken.

Lees meer

22 oktober 2018

Ruim 150 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas

De volgende 3 jaar wordt er ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd in extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs. De investeringen gaan hoofdzakelijk naar het secundair onderwijs omdat het tekort aan plaatsen daar de komende jaren het grootste is. De steden en gemeenten met de grootste tekorten krijgen middelen. De selectie is gebaseerd op een nieuwe wetenschappelijke studie die de vraag en het aanbod voor het eerst in het secundair onderwijs in kaart heeft gebracht.

Lees meer

22 oktober 2018

3 miljoen euro voor derde oproep openstellen schoolsportinfrastructuur

Wat als scholen hun sporthallen buiten de schooluren makkelijker zouden kunnen openstellen voor lokale sportclubs?  Om dat mogelijk te maken, sloegen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de voorbije jaren de handen in elkaar met twee subsidie-oproepen. Na het grote succes met mooie resultaten voor scholen én sportclubs, doen de ministers samen opnieuw een projectoproep en maken daar 3 miljoen euro voor vrij.

Lees meer

16 oktober 2018

50 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Van juni tot en met september 2018 zijn er bijna 50 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. De helft daarvan, 24 miljoen euro, gaat naar grote werken. De overige 25 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium. Op die manier maakt Vlaams minister van Onderwijs verder concreet werk van de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren aangepast aan de onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw.

Lees meer

08 oktober 2018

Prefinancieringsprocedure

De raad van bestuur van AGION bereikte in februari 2018 een akkoord over de invoering van een procedure die prefinanciering door inrichtende machten, onder bepaalde voorwaarden, toestaat. De procedure houdt in dat, zonder subsidiebelofte, schoolbesturen en gemeenten reeds kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw- of verbouwingswerken.

Lees meer

04 oktober 2018

Projectoproep “proeftuinen ontharding”

Met de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, initiatieven en inspanningen rond ontharding stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Er zijn drie types van onthardingsprojecten:

  • Type 1: je hebt een concrete ontharding voor ogen en wil die binnen de drie jaar uitvoeren = onthardingsprojecten met quick-win
  • Type 2: je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden en hiervoor een concreet pilootproject opzetten voor realisatie op middellange termijn = coalitievormende onthardingsprojecten

  • Type 3: je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie uitwerken = systemische onthardingsprojecten

Je kan tot en met 9 november 2018 een subsidieaanvraag indienen die tot 75% van de kosten kan dekken en maximaal 250.000 euro kan bedragen.

Elke aanvrager kan maximaal drie projecten indienen.

Meer info over de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’

Lees meer

28 september 2018

8,4 miljoen euro voor nieuwe schoolinfrastructuur voor Het Sas en De Tjalk in Ekeren

Vlaanderen investeert bijna 8,4 miljoen euro in de verhuizing van twee scholen buitengewoon onderwijs van Antwerpen-Luchtbal naar Ekeren. Het gaat om de scholen Het Sas en De Tjalk. De scholen verhuizen samen met het dienstverleningscentrum voor zorgbehoevenden Sint Jozef.

Lees meer