U bent hier

Nieuws

Ons nieuws

08 oktober 2018

Prefinancieringsprocedure

De raad van bestuur van AGION bereikte in februari 2018 een akkoord over de invoering van een procedure die prefinanciering door inrichtende machten, onder bepaalde voorwaarden, toestaat. De procedure houdt in dat, zonder subsidiebelofte, schoolbesturen en gemeenten reeds kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw- of verbouwingswerken.

Lees meer

04 oktober 2018

Projectoproep “proeftuinen ontharding”

Met de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, initiatieven en inspanningen rond ontharding stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies.

Er zijn drie types van onthardingsprojecten:

  • Type 1: je hebt een concrete ontharding voor ogen en wil die binnen de drie jaar uitvoeren = onthardingsprojecten met quick-win
  • Type 2: je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden en hiervoor een concreet pilootproject opzetten voor realisatie op middellange termijn = coalitievormende onthardingsprojecten

  • Type 3: je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie uitwerken = systemische onthardingsprojecten

Je kan tot en met 9 november 2018 een subsidieaanvraag indienen die tot 75% van de kosten kan dekken en maximaal 250.000 euro kan bedragen.

Elke aanvrager kan maximaal drie projecten indienen.

Meer info over de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’

Lees meer

28 september 2018

8,4 miljoen euro voor nieuwe schoolinfrastructuur voor Het Sas en De Tjalk in Ekeren

Vlaanderen investeert bijna 8,4 miljoen euro in de verhuizing van twee scholen buitengewoon onderwijs van Antwerpen-Luchtbal naar Ekeren. Het gaat om de scholen Het Sas en De Tjalk. De scholen verhuizen samen met het dienstverleningscentrum voor zorgbehoevenden Sint Jozef.

Lees meer

17 september 2018

Investeringen scholenbouw 2015 – 2018

De afgelopen drie jaar is er minstens 2,5 miljard euro geïnvesteerd in scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Scholen in bijna alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel kregen van de Vlaamse overheid tussen 2015 en 2018 een investeringsbudget voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen of voor de grondige renovatie van één of meerdere bestaande schoolgebouwen.

Bekijk deze investeringen op de kaart

Lees meer

14 september 2018

U doet toch ook mee aan de Schoolgebouwenmonitor 2018?

Momenteel verzamelt AGION via een online-bevraging informatie over de kwaliteit en het gebruik van het gebouwenpark. Het onderzoeksbureau GfK uit Leuven voert het onderzoek in opdracht van AGION uit.

Eind vorig schooljaar ontving elke schooldirectie van AGION een uitnodiging om deel te nemen aan de schoolgebouwenmonitor 2018. We bedanken de vele honderden scholen die de monitor inmiddels hebben ingevuld. Op 17 september krijgt de schooldirectie van vestigingsplaatsen die nog niet deelnamen aan de monitor via e-mail een nieuwe uitnodiging.

Lees meer

03 september 2018

Laat u inspireren door ons fotoboek

De voorbije vijf jaar zijn in Vlaanderen en Brussel heel veel nieuwe scholen gebouwd en bestaande gebouwen vernieuwd of uitgebreid. Het fotoboek ‘Schoolgebouwen in beeld’ zet  tientallen projecten in de kijker en toont de enorme verscheidenheid en rijkdom van de schoolinfrastructuur die de voorbije vijf jaar (2013 – 2017) gerealiseerd werd.

Doorblader het fotoboek

Lees meer

28 augustus 2018

Ruim 340.000 euro om energiewinsten in scholen te boeken

Vlaams minister van Onderwijs kent een budget van 343.648 euro subsidies toe om nog meer energiewinsten in scholen te boeken. Er zijn 7 proefprojecten geselecteerd in de vijf Vlaamse provincies. Het gaat in eerste instantie om ingrepen die door middel van een relatief lage kostprijs grote energiewinsten kunnen opleveren zoals de plaatsing van zonnepanelen, de aanpassing van de verlichting of de afstelling van verwarmings- en ventilatie-installaties. Die volgen na een grondige energiedoorlichting van de school. Voor de proefprojecten werken private partners samen met scholen.

Lees meer

09 juli 2018

Elke school in Vlaanderen kan een beroep doen op subsidies om asbest te verwijderen

Elke school in Vlaanderen kan voortaan een beroep doen op subsidies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om asbest in schoolgebouwen versneld en veilig te verwijderen. Deze samenwerkingsovereenkomst werd vandaag ondertekend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de OVAM, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), de verschillende onderwijskoepels (KOV, OVSG, POV en OKO) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Lees meer

29 juni 2018

Uitbreiding van de goedkope zonnelening

Vanaf 1 juli wordt het toepassingsgebied voor de lening uitgebreid:

Je kan niet alleen een lening aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen maar ook voor:

  • zonneboilers,
  • warmtepompen en
  • het installeren van een warmtekrachtkoppelingscentrale.

De voorwaarden voor de lening blijven dezelfde: 1% vaste rente op 15 jaar.

Ook het maximumbedrag van 135 000 euro (excl.btw) wordt opgetrokken naar 500 000 euro (excl. btw) om een combinatie van investeringen in hernieuwbare energie mogelijk te maken.

Lees meer

28 juni 2018

59 scholen krijgen jaarlijks 7,5 miljoen euro voor het huren van schoolgebouwen

59 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. De projecten komen ruim 20.000 leerlingen ten goede en zorgen voor 3.556 bijkomende plaatsen in de klas. Alle scholen samen zullen jaarlijks 7,5 miljoen euro huursubsidie ontvangen (gedurende max. 18 jaar). In totaal gaat het zo om een bijkomende investering in nieuwe schoolinfrastructuur voor circa 211 miljoen euro. Met deze huursubsidies kunnen schoolbesturen een bestaand gebouw of een nieuwbouw, waarvan ze geen eigenaar zijn, huren. Vorig jaar kregen in een eerste ronde ook al 35 scholen huursubsidies. Die projecten kwamen bijna 10.000 leerlingen ten goede en waren goed voor meer dan 2.000 bijkomende plaatsen in de klas.

Lees meer