19 februari 2024

Oproep Natuur in je school

Ook in 2024 wil de Vlaamse regering inzetten op het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. De oproep Natuur in je school wordt daarom in 2024 opnieuw gelanceerd. 

Met de oproep Natuur in je school  wil de Vlaamse regering bijdragen aan een robuuste, veerkrachtige natuur. Natuurgebaseerde klimaatadaptieve maatregelen zorgen voor meer infiltratie en buffering van water, aanvullen van grondwater en kunnen hittestress actief bestrijden.

Via deze oproep wil de Vlaamse overheid onderwijsinstellingen stimuleren om hun schooldomein vanuit een geïntegreerde visie te vergroenen en hierbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit.

Enkel volgende projecten in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking:

  • projecten die leiden tot een netto-toename van de oppervlakte natuur en;
  • projecten die leiden tot een verbetering van de natuurkwaliteit en;
  • projecten die leiden tot het realiseren van een effectieve natuuroplossing voor klimaatadaptatie en;
  • projecten die bijdragen aan een verhoging van het natuurcontact voor hun gebruikers.

Natuur in je School financiert maximum 80% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20.000 euro en maximum 200.000 euro per project.

Wordt uw project geselecteerd, dan kan u voor het deel dat niet via de oproep gefinancierd wordt een aanvullende subsidie aanvragen via de procedure in samenwerking met een andere subsidiërende overheid. We brengen de tussenkomst van het Departement Omgeving in mindering en berekenen onze subsidie op het resterende bedrag.

Als de werken deel uitmaken van een wachtlijstdossier en geselecteerd wordt, bewaken we dat de 100% subsidie niet overschreden wordt.  

Op 6 maart 2024 13u30 vindt er een infosessie plaats over deze call.

Meer info over de oproep, de voorwaarden en de evaluatiecriteria

Projectoproep natuur in je school