12 maart 2024

Extra geld voor 98 scholen in Vlaanderen

De Vlaamse Onderwijsminister investeert deze maand meer dan € 24 miljoen in 98 scholenbouwprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat zowel om gloednieuwe schoolgebouwen als om de (grondige) renovatie van bestaande gebouwen. Duizenden leerlingen zullen kunnen genieten van vernieuwde of extra schoolbanken. Deze regeerperiode is het budget voor schoolinfrastructuur fors opgetrokken naar in totaal wel € 3 miljard.  “Investeren in kwaliteitsvolle schoolgebouwen, is investeren in de kwaliteit van ons onderwijs”, zegt de Vlaamse Onderwijsminister. 

Het budget voor schoolinfrastructuur steeg deze regeerperiode (2019-2024) naar wel €  3 miljard: nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode (2014-2019), toen de inhaalbeweging werd ingezet. Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor al hun bouw- of verbouwingswerken financiële steun verkrijgen bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).

Vlaams minister van Onderwijs investeert deze maand meer dan € 24 miljoen in 98 scholenbouwprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Dankzij deze scholenbouwprojecten zullen duizenden leerlingen en scholieren kunnen genieten van totaal vernieuwde of extra schoolbanken. Het gaat vooral om grote werken: zo’n  € 16,5 miljoen gaat deze maand naar grote infrastructuuringrepen zoals een volledige nieuwbouw.

Zo is er bijvoorbeeld de Steinerschool aan de Kasteellaan in Gent, waar € 2,9 miljoen geïnvesteerd wordt in een nieuwbouw voor 270 leerlingen, inclusief omgevingswerken. Het Maria-Boodschaplyceum in Brussel verkrijgt dan weer € 2,3 miljoen capaciteitsmiddelen voor een totaalrenovatie waar 720 leerlingen de vruchten van kunnen plukken. Internaat VABI en VABI in Roeselare realiseren met € 2 miljoen een nieuwbouw voor 224 leerlingen, ook hier inclusief omgevingswerken. De (ver)nieuw(d)e infrastructuur huisvest 224 leerlingen. De Vrije Basisschool - Dorpsschool in Kester (Gooik) verwezenlijkt met € 1,5 miljoen afbraakwerken en een nieuwbouw met zes klassen voor 139 leerlingen, een polyvalente ruimte, sanitair en administratieve lokalen. In Aalst gebruikt Ligo, Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen € 878.000 voor werken na aankoop van het Manchestergebouw aan de Vaartstraat. In Bilzen zet Vrije Basisschool - Sint- Mauritius een nieuwbouw voor 50 leerlingen met € 866.000 en voert ook omgevingswerken uit.

“We bouwen letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van ons onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs. “Investeringen in infrastructuur zijn investeringen in de hardware van onderwijskwaliteit waar heel wat leraren en leerlingen wel bij zullen varen.”

Overzicht

 

Provincie Bedrag
Antwerpen € 4 630 565
Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 2 529 046
Limburg € 2 742 721
Oost-Vlaanderen € 8 176 781
Vlaams-Brabant € 2 239 268
West-Vlaanderen € 3 931 585
Totaal € 24 229 967

Bron:

Persmededeling 10 maart 2024

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs