Naar een inspirerende leeromgeving - Instrument voor Duurzame Scholenbouw

AGION en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap engageren zich om kwaliteitsvolle, duurzame en functionele schoolgebouwen te realiseren. Een schoolgebouw is immers meer dan een plaats waar leerlingen en leerkrachten in verblijven. De school van de toekomst moet efficiënter omgaan met energie, water, grondstoffen, ruimte, financiële middelen en zijn omgeving, m.a.w. een duurzame school zijn.

Om dit engagement te helpen realiseren, ontwikkelde evr-Architecten in 2010, in opdracht van AGION & het GO!, de publicatie 'Naar een inspirerende leeromgeving - Instrument voor Duurzame Scholenbouw'.

In het najaar van 2016 werd instrument geactualiseerd volgens de regelgeving en de aanbevelingen van dat moment.

Half 2019 werd de publicatie vervangen door de publicatie 'GRO - -Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten' van de Vlaamse overheid.

De onderdelen “thema 1 geïntegreerd ontwerpproces”, "3.1 Het projectdossier " en  "3.2 Ontwerprichtlijnen" van het Instrument voor Duurzame Scholenbouw kan u wel nog raadplegen.