de schoolgebouwenmonitor 2018-2019

Na eerdere edities in 2008 en 2013 stelt AGION de resultaten van de nieuwe schoolgebouwenmonitor 2018-2019 voor.

De schoolgebouwenmonitor beschrijft de kwaliteit, het gebruik en het beheer van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (uitgezonderd hoger en universitair onderwijs).

De derde editie van de schoolgebouwenmonitor is tot stand gekomen dankzij de medewerking van enkele duizenden onderwijsinstellingen.

Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Raadpleeg een korte samenvatting van de monitor. Download de Schoolgebouwenmonitor 2018-2019.