de schoolgebouwenmonitor 2013

Speelplaats en schoolgebouw Basisschool 't Mierken Beigem fotograaf Sepp van Dun

Om de toestand van alle Vlaamse schoolgebouwen in kaart te brengen, voerde AGION in 2013 voor de 2de maal de schoolgebouwenmonitor uit. Het agentschap vroeg directies van scholen, CLB’s en internaten in Vlaanderen om de kwaliteit van hun schoolgebouw te beoordelen. Op basis van de gegevens die de scholen zelf aanleverden, beschrijft de schoolgebouwenmonitor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen via criteria zoals hygiëne, bewoonbaarheid, veiligheid, oppervlakte, … De eerste meting (nulmeting) gebeurde in 2008.De statistische gegevens werden gebundeld in de Schoolgebouwenmonitor 2013. Deze tweede uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van dit beleidsinstrument waarmee AGION de effecten van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen in kaart wil brengen.AGION dankt de vele directies die hebben deelgenomen aan de enquête. Raadpleeg een korte samenvatting van de monitor.Download de Schoolgebouwenmonitor 2013.