beleidskader

In uitvoering van het Masterplan Scholenbouw 2.0 en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering heeft de Vlaamse Regering op 10 december 2021 het decreet voor een nieuw DBFM-investeringsprogramma bekrachtigd en afgekondigd. Met het decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen zorgt de Vlaamse Regering voor een nieuw kader voor publiek-private samenwerking in scholenbouw. Vlaanderen wil ook in de toekomst in samenwerking met private partners scholen bouwen.

DBFM-initiatieven hebben in het verleden bewezen op zeer grote interesse te kunnen rekenen van vele scholen en hebben ook geleid tot vele opgeleverde concrete DBFM-projecten waarover de scholen tevreden zijn. Vertrekkende vanuit deze tevredenheid start de Vlaamse Regering nieuwe DBFM-programma’s op die zijn gebaseerd op lessen uit de lopende programma’s Scholen van Morgen en de projectspecifieke DBFM.

Het nieuwe programma zal naar schatting goed zijn voor een investering van zo’n 1 miljard euro en de realisatie van circa 465.000 m² gloednieuwe schoolbouwoppervlakte. Afhankelijk van de grootte van de projecten kan het gaan om een 120-tal nieuwe scholen.

Deze investeringsimpuls zal gespreid worden over drie programma’s van een gelijkaardige omvang die door de Vlaamse Regering in de markt zullen worden gezet. Voor de selectie van de projecten voor de drie programma’s wordt met drie opeenvolgende selectierondes gewerkt, telkens na een oproep door de Vlaams minister bevoegd voor het onderwijs.

Na het doorlopen van een plaatsingsprocedure zal de Vlaamse Regering drie DBFM-vennootschappen aanduiden die instaan voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het dertigjarig onderhoud (maintain) van de schoolinfrastructuur.

Deze nieuwe investeringsimpuls bouwt verder op de concrete DBFM-ervaringen in een specifiek onderwijslandschap en wenst de schoolbesturen maximaal te ontzorgen. Er wordt voorzien in een programma-aanpak door een private partner die de financiering aanreikt en de projecten op basis van de eisen van de inrichtende machten uitwerkt tot aanbestedingsklare DBM-projecten. Deze aanpak maakt gebruik van het private projectmanagement waardoor reeds vele grotere scholenbouwprojecten succesvol zijn gerealiseerd.

De middelen van particuliere spaarders kunnen als schoolaandeelhouders betrokken worden in de financiering van de DBFM-vennootschappen. Dit zal deel uitmaken van de kaderovereenkomst die met de DBFM-vennootschappen na het doorlopen van de plaatsingsprocedure zal worden afgesloten. Het is de bedoeling om de gekozen DBFM-consortia te vragen een deel van hun kapitaal open te stellen voor de particuliere belegger.