projectspecifiek DBFM-programma

Vlaanderen kiest opnieuw voor een samenwerking met de private sector om scholen te bouwen. De Vlaamse Regering keurde hiervoor op 25 november 2016 het decreet voor een nieuw DBFM-investeringsprogramma goed.

In dit nieuwe projectspecifieke DBFM-programma zullen de scholen rechtstreeks en sterk betrokken worden. Schoolbesturen zullen zelf (finaal) verantwoordelijk zijn voor de aanbestedingsprocedure die moet leiden tot de aanduiding van een private partner.

De DBFM-aanpak blijft behouden:

  • Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) gedurende 30 jaar van verschillende schoolbouwprojecten in de markt.
  • Een private partner stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden.Daartegenover ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding voor de periode van 30 jaar.
  • De inrichtende macht ontvangt jaarlijks een subsidie om het grootste deel van die beschikbaarheidsvergoeding te kunnen betalen.
  • AGION staat in voor de uitbetaling van de DBFM-toelage.

Minister Crevits lanceerde op 5 maart 2017 de oproep voor het nieuwe DBFM-programma schoolinfrastructuur. Zowel instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de internaten als centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) konden tot 31 mei 2017 een aanvraag indienen bij AGION.

In het kader van de aanvraag moest een inrichtende macht ervoor opteren ofwel één scholenbouwproject te realiseren, ofwel in een projectcluster verschillende scholenbouwprojecten te realiseren, ofwel met meerdere inrichtende machten samen in een projectcluster verschillende scholenbouwprojecten te realiseren. Daarbij geldt dat het scholenbouwproject of de projectcluster voldoende groot moet zijn. Een minimale investeringskost van 20 miljoen euro wordt daarbij vooropgesteld.

De oproep kan een succes genoemd worden. Er werden voor de drie onderwijsnetten 52 projecten ingediend voor in totaal meer dan 600 miljoen euro aan investeringskost.

Tijdens de begrotingsopmaak 2018 besliste de Vlaamse Regering om het investeringsprogramma in schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten te verruimen. Voor de betoelaging van dit nieuw DBFM-programma voorziet de Vlaamse Regering  jaarlijks 36,5 miljoen euro.

Lees in deze rubriek:

Voor meer informatie kan u ook mailen naar dbfm@agion.be