scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde op 28 oktober 2022 een tweede oproep naar de schoolbesturen om deel te nemen aan het scholenbouwprogramma Scholen van Vlaanderen.

De Vlaamse Regering plant met dit DBFM-programma Scholen van Vlaanderen deze legislatuur een bijkomende totale investeringsgolf van zo’n 1 miljard euro. Deze investeringsimpuls zal gespreid worden over drie programma’s van een gelijkaardige omvang. Voor de selectie van de projecten voor deze programma’s wordt met drie opeenvolgende selectierondes gewerkt, telkens na een oproep door de Vlaams minister bevoegd voor het onderwijs.

Na de eerste oproep in november 2021 gaf de Vlaamse Regering op 1 juli 2022 groen licht voor de realisatie van de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’. Het gaat om 27 splinternieuwe scholen die samen plaats zullen bieden aan 20 000 leerlingen en goed zijn voor 165 000 m² extra schooloppervlakte. Na een tweede oproep in oktober 2022 selecteerde de Vlaamse Regering in juli 2023 38 bijkomende projecten voor ‘Scholen van Vlaanderen’, goed voor 162.000 m² extra schooloppervlakte.

Een derde oproep volgt in principe in het najaar van 2023.

In deze rubriek leest u hoe u een aanvraag kan indienen, hoe de projecten geselecteerd worden en het beleidskader van Scholen van Vlaanderen.

Of bekijk hier in een notendop het opzet van Scholen van Vlaanderen

Lees de persmededeling van minister Weyts over de nieuwe oproep van Scholen van Vlaanderen