U bent hier

Scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert op 23 november 2021 een eerste oproep naar de schoolbesturen om deel te nemen aan een nieuw scholenbouwprogramma. Deze projectoproep kadert binnen een volledig nieuw DBFM-programma en staat dus los van het DBFM-programma Scholen van Morgen en het projectspecifiek DBFM-programma.

De Vlaamse Regering plant met dit DBFM-programma Scholen van Vlaanderen deze legislatuur een bijkomende totale investeringsgolf van zo’n 1 miljard euro. Deze investeringsimpuls zal gespreid worden over drie programma’s van een gelijkaardige omvang. Voor de selectie van de projecten voor deze programma’s wordt met drie opeenvolgende selectierondes gewerkt, telkens na een oproep door de Vlaams minister bevoegd voor het onderwijs.

Voor de eerste oproep wordt een totale budgettaire investeringsruimte van ongeveer 330 miljoen euro (inclusief btw) vooropgesteld. De verdeling van deze investeringsruimte tussen de onderwijsnetten gebeurt op basis van de toepasselijke verdeelsleutel.

In deze rubriek leest u meer over het beleidskader van Scholen van Vlaanderen, hoe u een aanvraag kan indienen en hoe de projecten geselecteerd worden.

Of bekijk hier in een notendop het opzet van Scholen van Vlaanderen

Lees de persmededeling van minister Weyts

DBFM Scholen van Vlaanderen_0.png