U bent hier

selectie

De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van 6 selectiecriteria:

1° de chronologie van de aanvraag op de reguliere wachtlijsten

2° de dwingende nood aan investering

3° de schaalgrootte van de scholenbouwprojecten

4° de financiële haalbaarheid

5° de energie-efficiëntie en de duurzaamheid

6° de multifunctionaliteit

Meer informatie over de selectiecriteria is terug te vinden in het aanvraagdocument.

Op basis van de opgegeven selectiecriteria geeft AGION in een schriftelijk verslag zijn advies over de selectie en rangschikking van de ingediende aanvragen van het gesubsidieerd onderwijs. AGION bezorgt dat verslag aan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs.

De Vlaamse Regering beslist, op grond van het advies van AGION en de aanvraag van het GO!, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, over de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten binnen de voorziene investeringsruimte. Daarbij kan ook een reservelijst worden aangelegd. Na de beslissing van de Vlaamse Regering worden de schoolbesturen hiervan op de hoogte gebracht