selectie

De aanvragen worden beoordeeld op basis van 6 selectiecriteria:

1° de chronologie van de aanvraag op de reguliere wachtlijst;

2° de dwingende nood aan investering;

3° de schaalgrootte van de scholenbouwprojecten;

4° de financiële haalbaarheid;

5° de energie-efficiëntie en de duurzaamheid;

6° de multifunctionaliteit.

Deze criteria zullen beoordeeld worden op basis van de motiveringsnota die is opgenomen in uw aanvraag.

De schaalgrootte van de projecten is een belangrijk criterium voor DBFM-projecten. Vandaar streven we naar nieuwbouwprojecten of substantiële vernieuwbouw/renovatieprojecten met een bruto-gebouwoppervlakte van minimum 1.000 m² (schoolgebouwen en lokalen lichamelijke opvoeding, exclusief technische lokalen).