aanvraag

Hoe kan u een aanvraag indienen?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde een derde projectoproep om deel te nemen aan het DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’.

Alle inrichtende machten - die aan de decretale voorwaarden voldoen - van instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en in Brussel (Nederlandstalig onderwijs) kunnen een aanvraag indienen.

Met dit aanvraagdocument kan u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen.

Het verplicht te gebruiken aanvraagdocument bevat:

  • een projectomschrijving inclusief bouwprogramma,
  • een motiveringsnota voor de 6 decretale selectiecriteria,
  • een aantal externe bijlagen (o.a. de ingevulde AGION-informatieformulieren).

Per bouwproject, ook als die voor verschillende vestigingsplaatsen gerealiseerd wordt, dient u één aanvraag in. Het bouwproject moet voldoen aan de fysische normen. Voor de berekening en de controle van de fysische normen gebruikt u wel per betrokken vestigingsplaats  onderstaande AGION-informatieformulieren:

U bezorgt het ingevulde en ondertekende aanvraagdocument met de nodige bijlagen aan dbfm@agion.be en dit ten laatste op 27 februari 2024.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volledig zijn. Na de indiening kan AGION wel nog bijkomende verduidelijkingen of aanvullende informatie opvragen.