U bent hier

aanvraag

Alle inrichtende machten van instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) - die aan de decretale voorwaarden voldoen - kunnen een aanvraag indienen.

Met dit aanvraagdocument kan u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen.

Het aanvraagdocument omvat:

  • een projectomschrijving inclusief bouwprogramma,
  • een motiveringsnota voor de 6 decretale selectiecriteria
  • externe bijlagen (o.a. de ingevulde AGION-informatieformulieren).

Voor de berekening en de controle van de fysische normen gebruikt u per vestigingsplaats onderstaande AGION-informatieformulieren:

U bezorgt ons het aanvraagdocument met de nodige bijlagen enkel digitaal aan dbfm@agion.be en dit ten laatste op 30 maart 2022.

Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volledig zijn. Na de indieningsdatum kan AGION wel nog bijkomende verduidelijkingen of ontbrekende documenten opvragen.