zakelijk recht

Als u een subsidie bij AGION aanvraagt, moet u een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen van het kadastraal perceel of kadastrale percelen waar de nieuwbouw- of verbouwingswerken wordt uitgevoerd.

AGION aanvaardt als bewijs alle zakelijke rechten die in gebruik zijn: eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik of erfdienstbaarheid, mits ze voldoen aan onderstaande voorwaarden.Wat zijn de specifieke AGION-voorwaarden van het zakelijk recht?

  1. De looptijd van het zakelijk recht moet minimum dertig jaar bedragen vanaf de datum dat AGION zijn principeakkoord heeft gegeven. Deze voorwaarde geldt niet voor de aankoop van gebouwen of de eerste uitrusting.
  2. Bij erfpacht: als het verbouwde of nieuwe gebouw een meerwaarde heeft opgeleverd zal de erfverpachter een vergoeding moeten betalen aan de erfpachter gelijk aan deze meerwaarde. Deze meerwaarde wordt bepaald op het moment dat de erfpacht eindigt. Deze voorwaarde geldt niet voor de aankoop van gebouwen of de eerste uitrusting.
  3. U mag dit zakelijk recht enkel bezwaren na het akkoord van de raad van bestuur van AGION. Dit geldt ook voor het vervreemden van eigendom.

Deze voorwaarden staan vermeld in artikel 19 §1 van de wet van 29 mei 1959.

U kan dit model gebruiken voor de opmaak van de akte van erfpacht.

Bezorg alle documenten digitaal via rf@agion.be. Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven in dit document.

Wanneer moet je het bewijs van eigendom of zakelijk recht aan AGION bezorgen?

  • Bij de aanvraag van een subsidie voegt u een bewijs van een zakelijk recht of de optie tot het verkrijgen van een zakelijk recht toe.
  • Ten laatste op het moment dat AGION uw gunningsdossier moet goedkeuren, bezorgt u de authentieke akte.
  • Bij een spoedprocedure moet u de authentieke akte bezorgen ten laatste  op het moment dat AGION de subsidie uitbetaalt. Tot die fase volstaat  een optie tot het verkrijgen van een zakelijk recht.
  • U moet deze authentieke akte enkel bezorgen als AGION nog niet in het bezit is van een akte die voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden.