beroepsprocedure

Als een inrichtende macht het niet eens is met een beslissing in een subsidiedossier, kan zij een beroep doen op een interne beroepsprocedure. Deze werkt met een getrapt systeem, naargelang het een beslissing betreft van de afgevaardigd bestuurder of van de raad van bestuur. De eerste fase van de procedure voorziet wel steeds eerst in een bemiddeling.

Lees meer over de werkwijze en modaliteiten.