rol van AGION

AGION geeft adviezen en goedkeuringen op de ontwerpdossiers en de contracten van de 182 individuele scholenbouwprojecten.

AGION betoelaagt de beschikbaarheidsvergoeding die de inrichtende macht aan de vennootschap moet betalen gedurende 30 jaar. Het subsidiepercentage is afhankelijk van het onderwijsnet- en niveau. De DBFM-toelage bedraagt

  • 100% voor de instellingen van het Gemeenschapsonderwijs.
  • voor de instellingen van het gesubsidieerd onderwijs
    • 81,5% voor het basisonderwijs
    • 71,5% voor de andere onderwijsniveaus, CLB’s en onderwijsinternaten.

De onderhoudskosten worden voor de instellingen van het gesubsidieerd onderwijs aan 90% gesubsidieerd.