publiek Private Samenwerking

Het DBFM-programma Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid, AG Real Estate en BNP Paribas Fortis.

De DBFM-vennootschap Scholen van Morgen nv bestaat uit:

  • de private partner FScholen nv (50% AG Real Estate en 50% BNP Paribas Fortis) die 75% - 1 van de aandelen bezit en
  • de publieke partner School Invest nv (50% AGIOn en 50% Vlaams Gewest) die voor 25% + 1 aandeel participeert.

AG Real Estate COPiD, een dochter van AG Real Estate, treedt op als afgevaardigd bouwheer van het DBFM-programma en coördineert de taken Design, Build en Maintain.

Een toezichthouder, aangesteld door de Vlaamse regering, oefent voor de Vlaamse Gemeenschap controle en toezicht op de DBFM-vennootschap uit.

De inbreng en betrokkenheid van de Vlaams Bouwmeester verzekert de aandacht voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur binnen DBFM.

De onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs ontvangen voor hun ondersteuning van het DBFM-programma een koepelsubsidiëring van de Vlaamse overheid.