DBFM-concept

Schoolgebouw Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel fotograaf AG Real Estate

De DBFM-vennootschap staat in voor

  • het ontwerp,
  • de bouw,
  • het 30-jarig eigenaarsonderhoud en
  • de financiering van de DBFM-projecten.

In ruil hiervoor betaalt de betrokken inrichtende macht aan de DBFM-vennootschap gedurende dertig jaar een prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding die de Vlaamse overheid via AGION betoelaagt. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur kosteloos overgedragen aan de inrichtende macht.

De projectspecifieke beschikbaarheidsvergoeding omvat

  • de bouwkosten,
  • de bouwgerelateerde (project)kosten,
  • de onderhoudskosten,
  • de operationele kosten en
  • de financieringskosten van het DBFM-project.

De DBFM-vennootschap sluit de contracten af met de inrichtende machten en met de verschillende uitvoerders (architecten, studiebureaus, aannemers etc.).

De inrichtende machten treden officieel toe tot het DBFM–programma door het ondertekenen van een voorcontract met de vennootschap. Dit voorcontract regelt de ontwerpfase tot en met de aanbesteding van de werken. Wanneer alle kostprijzen gekend zijn en de beschikbaarheidsvergoeding definitief vastligt, kan de inrichtende macht overgaan tot de ondertekening van een individueel DBFM-contract met de vennootschap. Dit contract legt het langdurig partnership met de DBFM–vennootschap vast en omvat de bouwfase en de 30-jarige onderhoudsfase.