U bent hier

Verder verloop van de procedure

AGION en het GO! beoordelen de ingediende aanvragen op basis van de 9 decretale selectiecriteria  en geven aan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs een advies over de selectie en rangschikking voor respectievelijk het gesubsidieerd onderwijs en het GO!.

De Vlaamse Regering beslist op grond van de adviezen van AGION en het GO!, op voorstel van de minister bevoegd voor het onderwijs over de selectie en rangschikking. Binnen de voorziene investeringsruimte worden door de Vlaamse Regering in totaal 42 projecten verspreid over 13 clusters geselecteerd.

De geselecteerde scholenbouwprojecten werken vervolgens op basis van hun ingediende aanvraagdossiers een gedetailleerde projectdefinitie uit. Deze projectdefinitie zal gebruikt worden om via een overheidsopdracht de private contractanten aan te duiden die de scholenbouwprojecten zullen ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 30 jaar.