ondersteuning en omkadering

De Vlaamse Overheid ondersteunt de inrichtende machten bij dit nieuwe projectspecifieke DBFM-programma.

Er wordt een projectbureau opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van:

  • de onderwijsnetten,
  • de Vlaamse Overheid en
  • deskundigen mbt schoolinfrastructuur of PPS.

Het projectbureau en AGION:

  • bereiden samen met de inrichtende machten de ingediende aanvragen voor
  • ondersteunen bij de vorming van de projectclusters
  • ondersteunen de inrichtende machten in de aanbestedingsprocedure voor het aanduiden van de private contractanten.

AGION zal in samenwerking met School Invest NV ook de nodige type-opdrachtdocumenten opmaken, waaronder een model van DBFM-overeenkomst en aanbestedingsdocumenten.