U bent hier

Projecten

Status juli 2020:

Het projectspecifiek DBFM-programma omvat in totaal 40 projecten verspreid over een 12-tal clusters. De schoolbouwprojecten die geselecteerd werden, hebben hun bouwprogramma’s verder uitgewerkt. Per cluster wordt een afzonderlijke aanbestedingsprocedure – met een afgescheiden selectie-en gunningsfase - gehouden om de private partner (de DBFM-projectvennootschap) voor de cluster aan te duiden.

Voor 10 clusters (goed voor 31 projecten) is met de publicatie de aanbestedingsprocedure (selectiefase) opgestart. In 7 clusters werd ook al een lijst met kandidaten geselecteerd. De volgende publicaties en selectiebeslissing volgen in het najaar van 2020.

In de zomer van 2020 werden door de schoolbesturen de eerste bestekken uitgestuurd (opstart gunningsfase) naar de geselecteerde kandidaten voor de betrokken clusters, namelijk de Egied Van Broeckhovenschool en de projectcluster Gent-Ninove. De komende maanden worden de volgende bestekken uitgestuurd. De toewijzing van de eerste cluster aan de private partner zal ten vroegste voor eind 2021 zijn.