U bent hier

Projecten

Status november 2020:

Het projectspecifiek DBFM-programma omvat een 40-tal projecten verspreid over 13 clusters. De schoolbouwprojecten die geselecteerd werden hebben hun bouwprogramma’s verder uitgewerkt. Per cluster wordt een afzonderlijke aanbestedingsprocedure - met een afgescheiden selectie- en gunningsfase - gehouden om de private partner (de DBFM-projectvennootschap) voor de cluster aan te duiden. De schoolbesturen zijn de aanbestedende overheid tijdens de gunningsfase.

Voor 11 clusters is met de publicatie de aanbestedingsprocedure (selectiefase) opgestart. In 6 clusters werd al een selectiebeslissing genomen en werd dus een lijst met kandidaten geselecteerd. Eind 2020 en in de eerste helft van 2021 volgen de volgende selectiebeslissingen. De laatste publicaties zijn voorzien voor 2021.

In 4 clusters werden sinds de zomer van 2020 de bestekken door de schoolbesturen uitgestuurd (opstart gunningsfase) naar de geselecteerde kandidaten, namelijk de Egied van Broeckhovenschool, de projectcluster Gent-Ninove, de projectcluster Maldegem-Poperinge-Wingene en de projectbundel GO! 01. In het voorjaar van 2021 volgen de eerstvolgende bestekken. De toewijzing van de eerste clusters aan een private partner is voorzien voor eind 2021/begin 2022.

 

 

  • geen subsidie
  • < 10 miljoen €
  • Tot 30 miljoen €
  • Tot 50 miljoen €
  • > 50 miljoen €

Bovenstaande kaart toont per gemeente de geraamde investeringskost (excl. btw) en de bruto-gebouwoppervlakte.