U bent hier

Projecten

Status april 2021:

Het projectspecifiek DBFM-programma omvat een 40-tal projecten verspreid over 13 clusters. De schoolbouwprojecten die geselecteerd werden, hebben hun bouwprogramma’s verder uitgewerkt. Per cluster wordt een afzonderlijke aanbestedingsprocedure - met een afgescheiden selectie- en gunningsfase - gehouden om de private partner (de DBFM-projectvennootschap) voor de cluster aan te duiden. De schoolbesturen zijn de aanbestedende overheid tijdens de gunningsfase.

Voor 12 clusters is met de publicatie de aanbestedingsprocedure (selectiefase) opgestart. In 8 clusters werd al een selectiebeslissing genomen en werd dus een lijst met kandidaten geselecteerd.

In 4 clusters werden sinds de zomer van 2020 de bestekken door de schoolbesturen uitgestuurd (opstart gunningsfase) naar de geselecteerde kandidaten, namelijk voor de Egied van Broeckhovenschool, de projectcluster Gent-Ninove, de projectcluster Maldegem-Poperinge-Wingene en de projectbundel GO! 01. In de loop van 2021 worden de volgende bestekken uitgestuurd. De toewijzing van de eerste cluster aan een private partner is voorzien voor 2022.

  • geen subsidie
  • < 10 miljoen €
  • Tot 30 miljoen €
  • Tot 50 miljoen €
  • > 50 miljoen €

Bovenstaande kaart toont per gemeente de geraamde investeringskost (excl. btw) en de bruto-gebouwoppervlakte.