overschrijding normen

Wat kan u doen als uw project boven de fysische en/of financiële norm ligt?

 • Ofwel neemt u het deel dat de norm overschrijdt voor eigen rekening.
 • Ofwel past u het project aan de normen aan.
 • Ofwel zijn de gegevens die u aan AGION hebt bezorgd niet correct.
 • Ofwel kan u het deel boven de norm motiveren en bezorgt u aan AGION uw aanvraag om af te wijken van de norm. AGION legt deze aanvraag voor aan de commissie van deskundigen.

Wat doet de commissie van deskundigen?

De commissie formuleert adviezen voor:

 • Individuele dossiers waarvoor de inrichtende macht vraagt om normafwijking(en).
 • Alle dossiers voor volwassenenonderwijs waarop de normcontrole van toepassing is.
 • Alle dossiers met nieuwbouw of uitbreiding (= extra oppervlakte via aankoop, schenking…) van onderwijsinternaten.
 • Alle dossiers met nieuwbouw of uitbreiding (= extra oppervlakte via aankoop, schenking…) van het deeltijds kunstonderwijs.
 • Alle nieuwbouw of uitbreiding van praktijklokalen in het secundair onderwijs waarvoor geen normen zijn bepaald (bv. serres).

Wanneer kan u een aanvraag tot afwijking op de fysische norm indienen?

 • vóór het principeakkoord: als het aanvraagformulier aangeeft dat de oppervlakte van uw project de vastgestelde norm overschrijdt.
 • tot drie maanden na het principeakkoord: als het principeakkoord aangeeft dat de oppervlakte van uw project de norm overschrijdt. 

U moet de afwijking altijd motiveren met op zijn minst het volgende:

 • Een gedetailleerde en cijfermatige onderbouwing waarin u helder beschrijft op welke manier deze school verschilt van een vergelijkbare school van hetzelfde niveau en type onderwijs.
 • Eventueel aanvullende verklaringen of verduidelijkingen van deze motivatie op de bijgevoegde plannen.

Een aanvraag tot afwijking bezorgt u per e-mail aan AGION via rf@agion.be.

Wanneer kan u een aanvraag tot afwijking op de financiële norm indienen?

Als de subsidieberekening op basis van de laatste gunning aangeeft dat de kostprijs van uw project boven de norm ligt. U kan tot drie maanden na de datum van deze brief een afwijking indienen. 

U moet de afwijking altijd motiveren met op zijn minst het volgende:

 • Een gedetailleerde en cijfermatige onderbouwing waarin u duidelijk beschrijft welke meerkosten uniek zijn aan dit project.
 • Een aanduiding van deze uitzonderlijke kosten in de meetstaat.

Een aantal werken kunnen bij financiële normoverschrijding beschouwd worden als eerste uitrusting mits goedkeuring van de commissie van deskundigen. Deze werken kunnen dan buiten de financiële norm gehouden worden.

Bevat uw project werken aan zowel de schoolgebouwen (onderwijs/diensten) als aan de gebouwen lichamelijke opvoeding dan bekijken we de beide samen voor aftoetsing aan de financiële norm, op voorwaarde dat eenzelfde financiële norm van toepassing is voor de lokalen onderwijs/diensten en de lokalen lichamelijke opvoeding. Is er voor één van deze pakketten een financiële normoverschrijding dan kan u ook een normafwijking aanvragen.

Welk gevolg heeft het advies van de commissie van deskundigen?

De commissie kan een gunstig, gedeeltelijk gunstig of negatief advies geven.

 • Bij een (gedeeltelijk) gunstig advies keurt AGION het deel dat de fysische of financiële norm overschrijdt of het project waarvoor geen normen zijn voorzien volledig of gedeeltelijk goed en zorgt AGION zo nodig voor een herberekening van de subsidie.
 • Bij negatief advies keurt AGION het deel dat de fysische of financiële norm overschrijdt of het project waarvoor geen normen zijn voorzien niet goed.

Lees het jaarverslag 2022 van de commissie van deskundigen.