missie en takenpakket AGION

De wettelijke opdracht van AGION is vastgelegd in het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004.

Schoolgebouw Technisch Instituut Sint Michiel Bree fotograaf AG Real Estate

De missie van ons agentschap is 'de realisatie en ontwikkeling van functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen, en dit in samenspraak met de gebruikers'. Ze moeten veilig, comfortabel, milieu- en onderhoudsvriendelijk zijn. Daarnaast moeten ze flexibel te gebruiken zijn en in een open relatie staan met de omringende samenleving. Bovendien moeten ze kostenefficiënt zijn in realisatie en beheer.

Het ondernemingsplan tussen de Vlaamse regering en AGION somt de strategische doelstellingen op die deze missie moeten mogelijk maken. 

  • Een optimaal beheer verzekeren van de toevertrouwde financiële middelen om een kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur te realiseren
  • Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden (tussen bestuursniveaus, sectoren, beleidsdomeinen en onderwijsnetten)
  • Het uitbouwen en beheren van een kennispunt voor scholenbouw met als doel, door sensibilisering en adviesverlening aan alle betrokkenen bij scholenbouw, het plannings-, ontwerp- en bouwproces van duurzame en functionele schoolinfrastructuur te optimaliseren
  • Het beheer van alternatieve financieringsvormen
  • Het ontwikkelen en in stand houden van een beleidsadviserende, beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende rol
  • Het uitbouwen en permanent beheren van een monitoring- en beleidsevaluatiesysteem om de onderwijsinfrastructuur en het infrastructuurbeleid op te volgen, te evalueren en bij te sturen
  • Het optimaliseren van de interne organisatie gericht op een optimale realisatie van de beleidsdoelstellingen

Het ondernemingsplan 2024