raad van bestuur

De raad van bestuur van het agentschap is samengesteld uit 18 leden, benoemd door de Vlaamse Regering.

Speelplaats (voetbalveld) op het dak Virga Jessecollege Hasselt fotograaf AG Real Estate

De raad van bestuur telt twaalf stemgerechtigde leden waarvan:

 • drie vertegenwoordigers van inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs:
  • De heer Wilfried Van Rompaey (voorzitter)
  • Mevrouw Katrien De Veuster ;
  • De heer Dirk Vanstappen.
 • drie vertegenwoordigers van inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs
  • De heer Dries Naulaers;
  • De heer Geert Gabriëls;
  • De heer Dirk Debroey.

    
 • twee leden als vertegenwoordiger van de leerlingenkoepel
  • Mevrouw Eva Perremans;
  • De heer Jesse Verleije.

    
 • één lid die de ouderkoepel vertegenwoordigt: mevrouw Hannelore Lambrighs 

   
 • twee leden die het onderwijspersoneel vertegenwoordigen:
  • Mevrouw Nancy Libert;
  • Mevrouw Ann Huybrechts.
 • Jean Eliaerts, de afgevaardigd bestuurder van AGION

In de raad van bestuur zetelen ook twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

 • één op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting: de heer Bavo Smits;
 • één op voordracht van de minister bevoegd voor Onderwijs: de heer Dries Verhaeghe.

Daarnaast nog drie experts voor advies en raad

 • Mevrouw Griet Pitteljon van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
 • Mevrouw Anne Malliet van de Vlaams Bouwmeester;
 • De heer Frederik Christiaens van het Vlaams Energiebedrijf.

De secretaris van de raad van bestuur is de heer Nick Spriet.