de administratie

De dagelijkse leiding van de AGION-administratie berust bij de leidend ambtenaar. De  afgevaardigd bestuurder is de heer Jean Eliaerts.

Schoolgebouw Heilig Hart College Heist op den Berg fotograaf AG Real Estate

De administratie telt 70 personeelsleden, werkzaam in de verschillende diensten.

  • De algemene stafdienst verzorgt het secretariaat van de afgevaardigd bestuurder. Daarnaast staat ze in voor de communicatie van het agentschap, coördineert ze specifieke opdrachten en voert ze algemeen voorbereidend werk uit.
  • De functie organisatiebeheersing  stuurt de strategische en operationele planning en het begrotingsproces aan en waakt over de kwaliteit.
  • De afdeling reguliere financiering behandelt de infrastructuurdossiers van het gesubsidieerd onderwijs.
  • Binnen de afdeling DBFM is men verantwoordelijk voor de procesadvisering, begeleiding en opvolging van de DBFM-dossiers  en voor de  uitbetaling van de DBFM-toelagen.
  • De afdeling beheer, applicaties en financiën verzorgt de financiële opvolging van subsidies en boekhouding, HR en organisaties en het beheer van applicaties, rapportering en IT.
  • De afdeling kennis en advisering staat in voor kennisopbouw rond schoolinfrastructuur en sensibiliseert, adviseert en ondersteunt schoolbesturen op het vlak van onderwijsinfrastructuur.

Klik hier voor het organogram van ons agentschapHet organogram voor hulpmiddelengebruikers