voor welke investeringen?

U kan de energielening zowel inzetten voor investeringen die de school volledig zelf draagt als voor investeringen die verlopen via een reguliere subsidieprocedure.

Maakt u geen gebruik van een subsidieprocedure?

U kan een energielening aanvragen voor alle werken opgenomen op de lijst energiebesparende maatregelen.

De werken die in aanmerking komen zijn verschillend voor nieuwbouw of renovatie en ingrijpende energetische renovatie.

Energiebesparende maatregelen

legende

 

 Combineert u de investeringen met een subsidieprocedure?  

  • U kan een energielening aanvragen voor het eigen aandeel (30%-40%) bij werken die zijn opgenomen op de lijst energiebesparende maatregelen of die deel uitmaken van de subsidieprocedure energie.
  • Voor het eigen aandeel (30% of 40%) van de werken die niet in aanmerking komen voor een energielening kan enkel een schoolbestuur van het vrij gesubsidieerd onderwijs een lening met AGION-waarborg aangaan.
  • Doet u een extra inspanning en is de energieprestatie voor uw nieuwbouwproject of ingrijpende energetische renovatie beter dan vereist? Dan kan u de helft of het volledige eigen aandeel voor de nieuwbouw- of renovatiewerken laten financieren door een energielening. Wat de verbeterde energieprestatie moet inhouden leest u in onderstaande tabel.
    50% eigen aandeel 100% eigen aandeel
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) Vlaanderen E35 E30
  BHG Een reductie van 20% op het vereiste PEV* Een reductie van 30% op het vereiste PEV*
Ingrijpende energetische renovatie Vlaanderen E45 E40
  BHG Een reductie van 20% op het vereiste PEV* Een reductie van 30% op het vereiste PEV*

* primair energieverbruik